1013 (613) 2011-07-29 - 2011-08-04

Unijni eksperci obradowali w Gdyni

28 lipca 2011 r. w Gdyni gościli attache ds. transportowych w Stałych Przedstawicielstwach krajów unijnych przy Komisji Europejskiej, przedstawicieli Komisji Europejskiej i przedstawicieli Sekretariatu Generalnego Rady Europejskiej. Celem wizyty było pokazanie na przykładzie gdyńskiego portu jak rozwijają się porty europejskie.

Grupa 40 osób miała okazję poznać strategię rozwoju Gdyni, a przede wszystkim portu morskiego, a także rozwój elementów systemów, służących bezpieczeństwu ruchu morskiego na akwenach przylegających do Gdyni. Wizytę na prośbę Ministerstwa Infrastruktury przygotowały wspólnie: Urząd Miasta Gdyni, Zarząd Morskiego Portu w Gdyni S.A. i Urząd Morski w Gdyni. Wizyta ekspertów ds. transportu, w okresie debaty nad modyfikacją sieci Trans-Europejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), jest szczególnie ważna. W Gdyni rozbudowywana i modernizowana jest infrastruktura transportowa i logistyczna - umożliwiając powstanie nowych połączeń komunikacyjnych miasta oraz rozwój usług na rzecz pasażerów i ładunków.

Gdynia uczestniczy też w ważnych projektach europejskich służących poprawie dostępności komunikacyjnej.

Równocześnie rozwijany jest potencjał naukowo-badawczy, wysokie technologie - szczególnie w logistyce, transporcie publicznym, ochronie środowiska, a także miejska infrastruktura komunikacyjna, łącząca obszar portu - w tym stocznie - z siecią tras międzynarodowych. 

ikona