1014 (614) 2011-08-05 - 2011-08-11

„Gdyński modernizm w obiektywie” - konkurs fotograficzny

Agencja Rozwoju Gdyni oraz Stowarzyszenie „Pomorskie Towarzystwo Fotograficzne" zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym „Gdyński modernizm w obiektywie".
Główna nagroda to 1 500 zł.
Do konkursu można zgłaszać fotografie infrastruktury miejskiej, zabytków, elementów dekoracyjnych, wnętrz charakterystycznych dla modernizmu gdyńskiego w dwóch kategoriach: „Gra świateł w architekturze modernistycznej Gdyni" oraz „Rytm, symetria i asymetria w architekturze modernistycznej Gdyni".
Wszystkie fotografie muszą być wykonane w Gdyni i mają nawiązywać do architektury modernistycznej i dziedzictwa historyczno-kulturowego miasta.
Zgłoszenia do konkursu (oznaczone zdjęcia na płycie CD/DVD opatrzonej godłem, podpisana karta zgłoszeniowa oraz, w przypadku osób niepełnoletnich, zgoda rodziców lub opiekunów) należy nadsyłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem konkurs fotograficzny „Gdyński modernizm w obiektywie" do 14 sierpnia 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.
ul. Świętojańska 141
81-404 Gdynia.
Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatorów oraz znajdą się na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się w trakcie „Weekendu z architekturą" w dniach 19-21 sierpnia 2011 r. w śródmieściu Gdyni.
Celem konkursu jest promocja estetyczno-architektonicznych oraz historycznych walorów miasta Gdyni, w szczególności gdyńskiego modernizmu. Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce wytyczyła turystyczny Szlak Modernizmu.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie internetowej: www.arg.gdynia.pl.
Więcej o gdyńskim modernizmie na stronie internetowej: www.modernizmgdyni.pl. 

ikona