1014 (614) 2011-08-05 - 2011-08-11

„Ratusz” na urlopie

Informujemy Państwa o dwutygodniowej przerwie w wydawaniu „Ratusza". Numer 1015 ukaże się z datą 12 - 25 sierpnia 2011 r.
Informacje i ogłoszenia do tego numeru przyjmujemy do 5 sierpnia 2011 r. do godz. 16.00. 

ikona