1014 (614) 2011-08-05 - 2011-08-11

Zapisy do...

Galeria malucha przy ul. Traugutta 2 zaprasza na zajęcia:
- adaptacyjno-edukacyjne dla dwu i trzylatków, którzy za chwilę będą przekraczać progi przedszkoli. Zajęcia prowadzone są w formie ciekawych zabaw w oparciu o znane i sprawdzone metody pedagogiki przedszkolnej. Maluchy podczas zajęć poznają piosenki, słuchają bajek, uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach gimnastycznych, malują, rysują, wyklejają. Uczą się kolorów, nazywania części ciała, rozpoznają zwierzęta oraz poznają mnóstwo ciekawych, nowych aktywności. Udział w zajęciach pozwoli dzieciom zminimalizować stres związany z przedszkolnym startem. Organizatorzy zapewniają wszelkie materiały na zajęcia a także wspólny posiłek. Dodatkowe informacje pod numerem tel. 58 621 13 88;
- brykanie na dywanie - zajęcia dla rodziców z małymi dziećmi - do 2 lat. Zajęcia pełne zabawy, muzyki na żywo, bliskości z mamą i/lub tatą. Odbywają sie w poniedziałki o godz. 16.30. Zapisy pod nr tel. 58 621 13 88.
***
Komenda Hufca Pracy 11-12 w Gdyni ogłasza zapisy do klas I, II, III na rok szkoleniowy 2011/2012. Jest to oferta dla młodzieży z ukończonym I stopniem szkoły podstawowej (VI klasa), która ma problem w nauce w gimnazjum i chce zdobyć przyuczenie zawodowe. Wszelkie informacje uzyskać można pod numerem tel. 58 661 30 26 lub na miejscu w Hufcu Pracy w Gdyni, ul. Śląska 53 (budynek GDYNIA HOUSE).
***
Kolegium Miejskie CKU Szkoła Policealna nr 10 dla Dorosłych w Gdyni - Chyloni ul. Raduńska 21, tel./ fax. 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl ogłasza zapisy do 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych - na podbudowie szkół średnich w zawodach: technik rachunkowości, technik administracji, technik informatyk. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki po południu i soboty, co 2 tygodnie.
Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela sekretariat, czynny od poniedziałku do piątku. Zapraszamy na stronę www.kolegiummiejskie.info.
***
Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni, ul. Raduńska 21 tel./fax. 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl zaprasza dorosłych (min. 17 lat) do nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3 letnim). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (od wtorku do czwartku) dziennie lub wieczorowo oraz w systemie zaocznym w piątki/soboty, co dwa tygodnie. Zajęcia także dla absolwentów szkół zawodowych, którzy chcą podwyższć kwalifikacje w II Liceum Uzupełniającym (2- letnim), w którym nauka odbywa się: stacjonarnie (wtorek - środa - czwartek) dziennie /wieczorowo lub zaocznie (piątek / sobota), co dwa tygodnie. Można także uzupełnić naukę - mając ukończony 1-rok, 2-rok liceum.
***
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni (dawny Zespół Szkół Medycznych) ul. Żeromskiego 31, tel. 58 620 81 17, www.msz.vti.pl prowadzi nabór na kierunki:
- w systemie dziennym - ratownik medyczny, technik masażysta;
- w systemie wieczorowym - technik masażysta, opiekunka dziecięca;
- w systemie zaocznym - opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, technik usług kosmetycznych.
Szkoła bezpłatna.
***
Centrum Nauczania Języka Francuskiego przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko - Francuskiej przyjmuje zapisy na intensywne letnie kursy języka francuskiego.
Termin kursu: 29.08 - 9.09.2011 r.
Stopnie: początkujący, średni, zaawansowany, gramatyka francuska w pigułce.
Cena: 480 zł za 30 godzin lekcyjnych (3 godz. lekcyjne dziennie w godz. przed - lub popołudniowych).
Zapisy pocztą elektroniczną a od 18 sierpnia telefonicznie między godz. 16.30 - 19.30 TPPF Gdynia, ul. Starowiejska 54/4.
Tel: 58 621 91 15 (godz. 16.00 - 19.30) tppfgdynia@poczta.onet.pl, www.tppfgdynia.pl.
***
„Punkt Opieki u Cioci Kloci" w Gdyni Dąbrowie zaprasza maluszki od 4 miesiąca. Zapewnia fachową, rzetelną opiekę, małe grupy i radosną atmosferę. Więcej na stronie: www.uciocikloci.pl, tel. 601 663 622. 

ikona