1015 (615) 2011-08-12 - 2011-08-25

Dla seniorów

Rada Dzielnicy Redłowo zaprasza w poniedziałki w godz. 15.00 - 17.00 seniorów z dzielnicy na bezpłatne zajęcia do Klubu Seniora „Redłowskie Słońce", który mieści się w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. gen. Maczka 1.

Informacje pod nr tel. 58 622 24 24.

Warto dodać, że Klub rozpoczął swoją działalność przy Domu Pomocy Społecznej w 2005 roku. Seniorzy korzystają m.in. z kawiarenki i cyklicznych warsztatów z zakresu psychologii społecznej oraz prelekcji dotyczących zdrowego trybu życia. W klubie odbywają się także warsztaty z choreoterapii, gimnastyki grupowej i indywidualnej.

ikona