1015 (615) 2011-08-12 - 2011-08-25

Dworzec Morski - fotografie poszukiwane

Szukamy archiwalnych fotografii z pożegnań i powitań przy Nabrzeżu Francuskim pod Dworcem Morskim. Charakterystyczne zdjęcia grup lub osób na tle któregoś z transatlantyków.

Zamierzamy stworzyć galerię takich fotografii. Każda to początek opowieści o losach tych, co wyjechali. Wiele zdjęć robili zawodowcy, oferujący usługi pod Dworcem Morskim. Szukamy także dawnych fotografów i ich zbiorów.

Biuro projektu Muzeum Emigracji, tel. 58 627 45 51; 609 428 568; e-mail: biuro@muzeumemigracji.pl;

Warto wspomnieć, że projekt Muzeum Emigracji zakłada stworzenie nowoczesnej instytucji, która przy wykorzystaniu współczesnych technik audiowizualnych, umożliwi odwiedzającym aktywne uczestnictwo w emigranckiej narracji, prześledzenie losów rodaków wyjeżdżających i powracających do kraju. Placówka stawia sobie za cel odpowiedź na pytania, jak, kiedy, dlaczego, dokąd i z jakim skutkiem ruszali mieszkańcy ziem polskich.

Prezentując kompleksową historię polskiej emigracji będzie zarazem swoistym archiwum polskich wychodźców, gromadząc dokumenty, zabytki, badając źródła, notacje audio-video, publikacje, wymianę naukową.

Więcej informacji o Muzeum Emigracji na stronie internetowej: www.muzeumemigracji.pl.

ikona