1015 (615) 2011-08-12 - 2011-08-25

Grupa wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdyni przy ul. Wąsowicza 3 zaprasza rodziny i opiekunów, którym bliski jest los osób cierpiących na różne typy otępień, w tym otępienie alzheimerowskie, do uczestniczenia w spotkaniu grupy wsparcia, które odbędzie się 14 września 2011 roku o godzinie 16.30.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt do 9 września 2011 roku z Mirosławą Cuper, tel. 58 622 36 03.

ikona