1015 (615) 2011-08-12 - 2011-08-25

Leśne ścieżki rowerowe... i konkurs dla cyklistów

Pasjonaci jazdy rowerem mogą korzystać z kolejnego odcinka leśnych ścieżek w Gdyni: Chwarzno - Karwiny. Trasa, wytyczona w ramach projektu rewitalizacji rowerowych duktów w miejskich lasach realizowanego od 2008 r. przez Miasto Gdynia i Nadleśnictwo Gdańsk, to świetny pomysł na wycieczkę i... urozmaicenie sobie drogi do pracy.

Dla zmęczonych trudami rowerzystów zbudowano wiatę wypoczynkową. Przy trasie znajdują się dwie ławki, a także cztery tablice z informacjami, między innymi o gatunkach zwierząt, które można spotkać w okolicy. Koszt prac (wraz z odnowieniem oznakowania sześciu odcinków szlaków rowerowych w ramach istniejących ścieżek) wyniósł prawie 125 tys. zł.

W Gdyni jest ok. 70 km ścieżek rowerowych na terenach leśnych. Celem projektu realizowanego przez samorząd wraz z Nadleśnictwem Gdańsk jest zapewnienie, by były one bezpiecznie oznakowane zgodnie ze standardami PTTK, wyposażone w tablice informacyjno-edukacyjne oraz miejsca wypoczynku. W ramach pierwszego etapu projektu rewitalizacji leśnych ścieżek rowerowych wytyczono dwie trasy: Witomino - Demptowo i Chwarzno - Śródmieście, ul. Wolności oraz naprawiono nawierzchnię wybranych odcinków. W 2009 r. Miasto przeprowadziło remont nawierzchni kolejnych odcinków wspomnianych ścieżek. W ubiegłym roku wytyczono ścieżkę rowerową z Karwin do Sopotu Brodwina. Trasy są oznakowane. Znajdują się przy nich ławki, tablice informacyjne i miejsca wypoczynku.
Łączny koszt prac wykonanych w latach 2008 - 2010 wyniósł ponad 259 tys. zł. Wszystkie cztery ścieżki liczą w sumie 15 km.

Więcej o rekreacyjnych trasach rowerowych na terenach leśnych na stronie internetowej: www.gdynia.pl/wypoczynek/7155_.html.


***
Zapraszamy do udziału w „Konkursie rowerowym", który ma na celu promocję turystyki rowerowej. Nagrodą główną będzie rower firmy „Giant" model Sedona - wyposażony w lekką ramę aluminiową i 21 biegowy zespół napędowy firmy „Shimano".
Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na trzy pytania konkursowe.
Oto one:
1. W jakich przypadkach kierujący rowerem może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych?
2. Na terenie gdyńskich leśnych, ścieżek rowerowych ustawione są wiaty wypoczynkowe. Podaj ich liczbę i lokalizację.
3. Jakim symbolem i kolorami oznaczone są leśne ścieżki rowerowe na terenie gdyńskich lasów?
Pytania są także opublikowane na portalu: www.gdyniaturystyczna.pl.

Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie. Odpowiedzi na pytania należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, Referat Promocji i Turystyki, ul. 10 Lutego 24, 81 - 364 Gdynia z dopiskiem „Konkurs Rowerowy" do dnia 14.09.2011 roku do godziny 16.00.
Prace powinny zawierać w opisie: imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail.
Wyłonienie laureata drogą losowania odbędzie się w dniu 22.09.2011 r. w siedzibie Miejskiej Informacji przy ul. 10 Lutego 24.
Nagrodą w ufundowała firma P.H.U. „Żuchliński".

ikona