1015 (615) 2011-08-12 - 2011-08-25

Ruszyła kolejna edycja Funduszu Stypendialnego SKEF!

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej po raz kolejny realizuje projekt Fundusz Stypendialny. Celem funduszu jest wsparcie materialne studentów uczelni wyższych, studiujących na kierunkach ekonomii, zarządzania, finansów, prawa i dziennikarstwa. Projekt adresowany jest do studentów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, legitymują się działalnością na polu naukowym i charytatywnym. O stypendia mogą ubiegać się także studenci będący cudzoziemcami oraz wychowankowie domów dziecka podejmujący naukę w szkołach wyższych. W tej edycji dokonaliśmy zmiany obszaru działania projektu, który obejmie teraz tylko województwo pomorskie.

Fundusz tworzony jest m.in. ze środków pieniężnych przekazywanych na rzecz Stowarzyszenia, jako podmiotu posiadającego status organizacji pożytku publicznego (1%) oraz z wpłat i darowizn. W ubiegłej edycji przyznano stypendia dla 10 osób, studentów uczelni wyższych z terenu całej Polski.
Zainteresowane osoby prosimy o czytelne wypełnienie wniosku oraz zapoznanie się z regulaminem (wniosek i regulamin dostępne są na stronie www.skef.pl).

Osoby ubiegające się o stypendium, składają do dnia 15 października 2011 roku wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie wymogów przesyłając je na adres:
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
81-472 Gdynia
ul. Legionów 126
z dopiskiem: Fundusz Stypendialny

Pytania dotyczące projektu należy kierować do Iwony Karmasz, tel. 58 624 98 76.

ikona