1015 (615) 2011-08-12 - 2011-08-25

Zagłosuj na swojego dzielnicowego

Gdyńska policja zaprasza mieszkańców Gdyni do wzięcia udziału w internetowej ankiecie, za pomocą której zostanie wyłoniony Najlepszy Dzielnicowy 2011 roku. Plebiscyt trwa do 15 grudnia 2011 r. a ogłoszenie wyników nastąpi na początku stycznia 2012 roku.

Swój głos można oddać na stronie www.pomorskie.eu/pl/ankieta/kmp_gdynia

III wojewódzki konkurs Dzielnicowy Roku 2011 zorganizowała Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku. Plebiscyt ma na celu przybliżenie mieszkańcom województwa pomorskiego sylwetek policjantów - dzielnicowych, co w efekcie ma ułatwić wzajemne kontakty. Będzie on także miarą „popularności" i aktywności dzielnicowych w podejmowanych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w rejonie swojej służby.

Patronami medialnymi są Wrota Pomorza i Radio Gdańsk.

Tytuł Najlepszego Dzielnicowego Roku 2011 przypadnie tylko jednemu dzielnicowemu z każdego powiatu, który uzyska największą liczbę głosów.

ikona