1015 (615) 2011-08-12 - 2011-08-25

Zapisy do...

Żłobek Safari przy ul. Okrężnej 1A w Gdyni - Chwarznie (blisko Witomina) czynny od godz. 6.00 do 18.00 od pon - piątku zaprasza dzieci w wieku 1-3 lat. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 518 522 842.

***
Punkt Opieki SZKRABIK dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat w Gdyni przy ul. Kapitańskiej zaprasza do zapoznania się ze swoją ofertą na stronie internetowej www.zlobek-szkrabik.edu.pl lub pod nr tel. 509 045 140 oraz 501 788 460.
***
Gdyńska Szkoła Artig przyjmuje dzieci od lat 3 i młodzież na zajęcia artystyczne i muzyczne. W programie zajęć: śpiew, rytmika - taniec, gra na instrumentach, rysunek, zabawy, przygotowanie do nauki gry na pianinie koncerty, spektakle, konkursy, festiwale, nagrania studyjne, śpiew solowy, śpiew zespołowy gra na pianinie, fletach prostych warsztaty twórczego pisania, elementy aktorskie, koncerty, spektakle, konkursy, festiwale, nagrania studyjne.
Zajęcia w godzinach rannych i popołudniowych. Zajęcia odbywają się w Wielkim Kacku, ul. Starodworcowa 17, Działki Leśne, ul. Kwidzyńska 15.
Iwona Guberska, tel. 514 841 492.
www.artig.com.pl.
***
Dyrekcja Przedszkola Amerykańskiego „Magiczny Zamek" przyjmuje zapisy na rok szkolny 2011/2012. Placówka realizuje nauczanie zgodne z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zajęcia odbywają się w dwóch językach: angielskim (również z native speakerem) i częściowo polskim. Rozwój dzieci wspomagany terapią logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną. Bogata oferta zajęć dodatkowych: rytmika, glottodydaktyka, tańce, karate, warsztaty kulinarne, plastyczne.
Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, ul. Kwadratowa 17 Gdynia-Chwarzno, tel. 517 195 596, www.magiczny-zamek.pl, magiczny-zamek@wp.pl
***
„Punkt Opieki u Cioci Kloci" w Gdyni Dąbrowie zaprasza maluszki od 4 miesiąca. Zapewnia fachową, rzetelną opiekę, małe grupy i radosną atmosferę. Więcej na stronie: www.uciocikloci.pl, tel. 601 663 622. 
***
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni (dawny Zespół Szkół Medycznych) ul. Żeromskiego 31, tel. 58 620 81 17 www.msz.vti.pl prowadzi nabór na kierunki:
• w systemie dziennym - ratownik medyczny, technik masażysta;
• w systemie wieczorowym - technik masażysta, opiekunka dziecięca;
• w systemie zaocznym - opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, technik usług kosmetycznych.
Szkoła bezpłatna.
***
Centrum Nauczania Języka Francuskiego przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko - Francuskiej przyjmuje jeszcze zapisy na intensywne letnie kursy języka francuskiego.
Termin kursu: 29.08 - 9.09.2011 roku. Stopnie: początkujący, średni, zaawansowany, gramatyka francuska w pigułce.
Cena: 480 zł za 30 godzin lekcyjnych (3 godz. lekcyjne dziennie w godz. przed lub popołudniowych). Zapisy na kursy letnie i na I semestr całorocznych zajęć pocztą elektroniczną a od 18 sierpnia telefonicznie między godz. 16.30 - 19.30 (termin rozpoczęcia kursów 3 października).
TPPF Gdynia, Starowiejska 54/4, tel: 58 621 91 15 (godz. 16.00 - 19.30). tppfgdynia@poczta.onet.pl, www.tppfgdynia.pl.
***
Komenda Hufca Pracy 11-12 w Gdyni ogłasza nabór do klas I, II, III na rok szkoleniowy 2011/2012. Jest to oferta dla młodzieży z ukończonym I stopniem szkoły podstawowej (VI klasa), która ma problem w nauce w gimnazjum i chce zdobyć przyuczenie zawodowe. Wszelkie informacje uzyskać można pod numerem telefonu 58 661 30 26 lub na miejscu w Hufcu Pracy w Gdyni, ul. Śląska 53 (budynek GDYNIA HOUSE).
***
„Siesta" zaprasza osoby w wieku 50+ na wakacyjne kursy językowe: angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego, rosyjskiego, każdy kurs na kilku poziomach zaawansowania.
Zajęcia prowadzą również native speakerzy. Informacje i zapisy: Gdynia ul. Armii Krajowej 30 IV piętro; tel.58 781 09 66, mail: info@siesta.pl. www.siesta.pl.
***
Akademia Językowa zaprasza na letnie, intensywne kursy języków: angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego. Zajęcia prowadzone są metodą bezpośrednią, skupiającą się na nauce mówienia i rozumienia ze słuchu. Gramatyka ograniczona do minimum! Zajęcia trwają: pon.- pt., 2-3 tygodnie; ilość godzin: 15-35 tygodniowo. Informacje i zapisy: Gdynia, ul. Świętojańska 23/2; tel. 58 781 57 80; www.aj.edu.pl
***
Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Gdyni przyjmuje zapisy na zajęcia z języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia organizowane są przy współpracy z Goethe Institut. Liczba miejsc ograniczona!
Rozpoczęcie zajęć - połowa września.
Zapisy w siedzibie, ul. Świętojańska 132, odbędą się 2 i 7 września w godz. 16.00 - 17.30. Można zapisać się już teraz drogą mailową: e-mail: tpngdynia@op.pl, www.tpngdynia.dl.pl.
***
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (81-184 Gdynia, ul. Energetyków 13a, zst@vp.pl, www.zst.gdynia.pl, tel. 58 621 66 13) prowadzi nabór w szkole dla młodzieży i dla dorosłych w następujących zawodach: technik budownictwa okrętowego; technik eksploatacji portów i terminali; technik transportu drogowego; technik informatyk; elektryk; monter kadłubów okrętowych; monter mechatronik.
Od 2007 roku placówka współpracuje z Politechniką Gdańską z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa, od 2010 roku z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu, Szkołą Morską.
***
Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni, ul. Raduńska 21, tel./fax. 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl zaprasza dorosłych (min. lat 17) do nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3 letnim). Zaprasza także absolwentów szkół zawodowych do podwyższenia kwalifikacji w II Liceum Uzupełniającym (2- letnim), w którym nauka odbywa się: stacjonarnie (wtorek - środa - czwartek) dziennie / wieczorowo lub zaocznie (piątek / sobota), co dwa tygodnie.
Można także uzupełnić naukę - mając ukończony 1-rok, 2-rok liceum.
***
Kolegium Miejskie CKU Szkoła Policealna nr 10 dla Dorosłych w Gdyni - Chyloni ul. Raduńska 21 tel./ fax. 58 623 04 52, e - mail: kolegiummiejskie1@wp.pl ogłasza nabór do 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych - na podbudowie szkół średnich w zawodach: technik rachunkowości; technik administracji; technik informatyk.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki po południu i soboty, co 2 tygodnie. Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela sekretariat, czynny od poniedziałku do piątku. Zapraszamy na stronę www.kolegiummiejskie.info.
***
Jesienne kursy dla dzieci z eduROBOT.PL: robotyka w czterech przedziałach wiekowych 5 - 7, 6 - 7, 8 - 12, 9 - 12 Twórca Gier i Twórca Grafiki.
Zajęcia popołudniowe. Szczegóły i informacje: www.edurobot.pl, e-mail: trojmiasto@edurobot.pl, tel: 535 041 242.
***
Centrum Kształcenia MaestRia w Gdyni, ul. Chylońska 210, tel. 58 781 76 16, www.maestria.edu.pl prowadzi nabór na kierunki:
- w systemie dziennym - technik usług kosmetycznych;
- w systemie zaocznym- technik usług kosmetycznych, specjalista d.s. kosmetyki; wizażu i stylizacji.
***
Inter Marine Sp. z o.o. poszukuje chętnych do amatorskiej męskiej drużyny siatkówki.
Jeżeli masz 30-50 lat, grałeś (grasz) dobrze w siatkówkę - zgłoś się: zgłoszenia należy przesyłać na adres: office@intermarinegroup.com.
Klub dysponuje salą w Gdyni od września 2011 (zajęcia 2 x w tygodniu); uczestniczy od lat w Gdyńskiej Lidze Siatkówki. 

ikona