1015 (615) 2011-08-12 - 2011-08-25

Zmiany w organizacji ruchu w związku z Maratonem Solidarności

W związku z Maratonem Solidarności, w Gdyni wystąpią liczne zakłócenia w ruchu drogowym i związane z tym zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Zamknięte dla ruchu zostaną ulice:
- al. Piłsudskiego pomiędzy ul. Świętojańską i Legionów - w godz. 6.00 - ok. 11.00;
- ul. Świętojańska pomiędzy al. Piłsudskiego i ul. 10 Lutego - w godz. ok. 9.00 - ok. 10.20;
- ul. Władysława IV i al. Zwycięstwa w Gdyni (jezdnia w kierunku Gdańska) - w godz. ok. 10.00 - ok. 10.40;

Ruch drogowy na poszczególnych odcinkach ulic będzie sukcesywnie przywracany zaraz po przebiegnięciu maratończyków.

W czasie trwania maratonu nastąpią zmiany tras następujących linii:
LINIE TROLEJBUSOWE
Linia 22
- w kierunku Gdyni Dworca Gł. PKP, od przystanku „Urząd Miasta - Świętojańska" do przystanku „Plac Kaszubski" trolejbusy będą kursować objazdem, ul. Świętojańską, al. Piłsudskiego, ul. Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańską;
Linie: 23 i 24 - w kierunku Gdyni Dworca Gł. PKP i Stoczni Gdynia, od przystanku „Urząd Miasta - Świętojańska" do przystanku „Plac Kaszubski" trolejbusy będą kursować objazdem, ul. Świętojańską, al. Piłsudskiego, ul. Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańską;
W kierunku Kaczych Buków i Dąbrowy, od przystanku „Plac Kaszubski" do przystanku „Wzgórze Św. Maksymiliana SKM" trolejbusy będą kursować objazdem, ul. Świętojańską, 10 Lutego i Władysława IV;
Kursy: linii 24 o godz. 9.53 z Dworca Gł. PKP i linii 23 o godz. 10.04 ze Stoczni Gdynia zostaną wykonane inną trasą objazdu: od przystanku „Plac Kaszubski" do przystanku „Plac Górnośląski" ul. Świętojańską, 10 Lutego, Podjazd, Morską, Warszawską, Śląską, Drogą Gdyńską, Łużycką, Stryjską i Lotników;
Linia 26 - kursy w kierunku Orłowa: o godz. 9.34 z Cisowy Sibeliusa i o godz. 9.55 z przystanku „Morska - Estakada" zostaną wykonane na skróconej trasie - tylko do pętli „Węzeł F. Cegielskiej";

LINIE AUTOBUSOWE
Linia R
- kurs o godz. 9.35 z Rumi zostanie wykonany objazdem: od przystanku „Dworzec Gł. PKP - Hala" do przystanku „Plac Górnośląski" ul. Wójta Radtkego, 3 Maja, 10 Lutego, Podjazd, Śląską, Drogą Gdyńską, Łużycką, Stryjską i Lotników;
Linia W - kurs o godz. 9.57 z Redłowa zostanie opóźniony o 6 minut i wykonany skróconą trasą, z pominięciem Witomina: od przystanku „Powstań Chłopskich" do przystanku „Wzgórze Św. Maksymiliana SKM" ul. Legionów, Stryjską, al. Zwycięstwa i ul. Władysława IV;
Linia 109 - kurs o godz. 9.42 z Babich Dołów będzie wykonany objazdem: od przystanku „Dworzec Gł. PKP - Morska" do pętli „Węzeł F. Cegielskiej" ul. Morską, Śląską i Kielecką. Na trasie objazdu będzie obowiązywać przystanek „Śląska" przy ul. Śląskiej;
Linia 133 - od przystanku „Wzg. Św. Maksymiliana - Syrokomli" do przystanku „Wzgórze Św. Maksymiliana SKM" w godz. 6.00 - ok. 11.00 autobusy będą kursować objazdem, ul. Legionów i al. Piłsudskiego do pętli „Dom Marynarza", skąd po zawróceniu al. Piłsudskiego, ul. Legionów, Harcerską, al. Zwycięstwa i ul. Władysława IV, z zatrzymywaniem na przystankach:
- „Dom Marynarza" (na pętli),
- tymczasowym „Piłsudskiego" przy ul. Legionów za skrzyżowaniem z al. Piłsudskiego;
Linie: 147 i 150 - kursy linii 147 o godz. 9.58 z Dworca Morskiego i linii 150 o godz. 9.35 z Oksywia Godebskiego będą wykonane objazdem: od przystanku „Dworzec Gł. PKP - Dworcowa" do przystanku „Węzeł F. Cegielskiej" ul. Dworcową, Podjazd, Śląską i Kielecką. Na trasie objazdu będzie obowiązywać przystanek „Śląska" przy ul. Śląskiej;
Linia 152 - w kierunku Małego Kacka, kurs o godz. 9.55 z Oksywia Dickmana będzie wykonany objazdem: od przystanku „Dworzec Gł. PKP - Hala" do przystanku „Halicka" ul. Wójta Radtkego, 3 Maja, 10 Lutego, Podjazd, Śląską, Drogą Gdyńską, Łużycką, Stryjską i Halicką;
W kierunku Oksywia, kurs o godz. 9.59 z Małego Kacka będzie wykonany objazdem: od przystanku „Halicka" do przystanku „Wzgórze Św. Maksymiliana SKM" ul. Halicką, Stryjską (z zajazdem na pętlę „Redłowo SKM"), Łużycką, Sportową, Górskiego, Drogą Gdyńską i Władysława IV;
Linia 180 - kurs o godz. 10.10 z Redłowa zostanie opóźniony o 10 minut.
Linia 190 - kurs o godz. 10.11 z Dworca Gł. PKP będzie wykonany objazdem: od przystanku „Dworzec Gł. PKP - Dworcowa" do przystanku „Poznańska" ul. Dworcową, Podjazd, Śląską, Warszawską i Witomińską. Na trasie objazdu będzie obowiązywać przystanek „Śląska" przy ul. Śląskiej.
Linia 282 - kurs o godz. 9.29 z Pogórza Górnego będzie wykonany objazdem: od przystanku „Plac Kaszubski" do pętli „Węzeł F. Cegielskiej" ul. Świętojańską, 10 Lutego, Podjazd, Śląską i Kielecką;

W pozostałych kursach na ww. liniach oraz na pozostałych, niewymienionych wyżej liniach, obowiązywać będą stałe trasy, jednakże autobusy i trolejbusy mogą kursować ze znacznymi opóźnieniami.

Więcej informacji: www.zkmgdynia.pl.

ikona