1016 (616) 2011-08-26 - 2011-09-01

Czas do szkoły...

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego

wszystkim uczniom i nauczycielom

życzymy


spełnienia planowanych zamierzeń i wiele radości z sukcesów,
zarówno skromnych i codziennych, jak i wymagających wieloletniej wytrwałości.
Szczególnie ciepłe życzenia kierujemy do pierwszoklasistów zarówno tych, którzy rozpoczynają edukację, jak i kontynuujących ją na kolejnych etapach kształcenia


Prezydent Gdyni                            Przewodniczący Rady Miasta                      Wiceprezydent Gdyni
Wojciech Szczurek                        Stanisław Szwabski                             Ewa Łowkiel


1 września pierwszy dzwonek w roku szkolnym 2011/2012 w Gdyni przywita 30 tys. uczniów. Około 1030 sześciolatków podejmie edukację w klasach I w placówkach samorządowych i około 60 w placówkach niepublicznych. Natomiast aż 674 pięciolatków rozpocznie naukę w „zerówkach" przy szkołach podstawowych.

Gdyńska uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego odbędzie się w czwartek 1 września w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Starodworcowej 36. W klasie I edukację rozpocznie tu 107 dzieci, w tym dwa oddziały sześciolatków, a w „zerówce" 69 pięcio i sześciolatków. Początek uroczystości o godz. 10.15.

W ciągu ostatnich dwóch lat przy gdyńskich szkołach podstawowych zbudowano 11 nowych placów zabaw dla najmłodszych uczniów. Podczas mijających wakacji powstały przy SP nr 20, 23 i 46. Koszt budowy wyniósł prawie 424 tys. zł.


Sukcesem wobec malejącej z roku na rok populacji młodzieży zakończyła się rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych, w których powstała planowana liczba klas.

Podczas kończących się wakacji 66 gdyńskich placówek oświatowych poddanych zostało różnym remontom. W 28 prace zostały zakończone, w około 20 potrwają do końca sierpnia, a w kilkunastu prowadzone będą także we wrześniu, bez zakłócania jednak zajęć edukacyjnych, realizowane bowiem na zewnątrz budynków lub w wydzielonych ich częściach.

Remonty polegały głównie na wymianie stolarki okiennej, naprawie lub wymianie posadzek, odnowie i modernizacji sal gimnastycznych, sanitariatów, dachów.

W czterech szkołach trwa jeszcze termomodernizacja - SP nr 35 i 39, Gimnazjum nr 1 oraz ZSO nr 1. Prace, które będą trwały po rozpoczęciu roku szkolnego, wynikają z przyjętego wcześniej harmonogramu lub z przesunięć spowodowanych przetargami.

W tegorocznym budżecie gdyński samorząd na remonty wszystkich placówek oświatowych przeznaczył ok. 12 mln zł. Dlatego większość uczniów podejmie naukę w piękniejszych budynkach i znacznie lepszych warunkach

ikona