1017 (617) 2011-09-02 - 2011-09-08

Dla dzieci

  Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym ogłasza nabór dzieci nie uczęszczających na co dzień do przedszkola w wieku 2,5  - 4 lata. Zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne odbywać się będą w Przedszkolu nr 7 w Gdyni, ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44 codziennie w godz. 15.00 - 17.00 i 17.30. Zapisy codziennie w godz. 11.00 - 14.00. Ilość miejsc: 25. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany jest jako wkład własny (wolontariat) stowarzyszenia.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym ogłasza nabór dzieci nie uczęszczających na co dzień do przedszkola w wieku 2,5  - 4 lat. Zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne odbywać się będą w Przedszkolu nr 27 w Gdyni, ul. Wiejska 30, tel. 58 623 05 15              w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 15.00 - 17.00 .  Ilość miejsc: 25. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany jest jako wkład własny (wolontariat) stowarzyszenia. 

ikona