1017 (617) 2011-09-02 - 2011-09-08

Gdyński konkurs rowerowy

  Zapraszamy do udziału w konkursie rowerowym, którego organizatorem jest Urząd Miasta Gdyni, Referat Promocji i Turystyki. Nagroda główna to rower firmy „Giant" model Sedona.
Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na trzy pytania konkursowe:
1. W jakich przypadkach kierujący rowerem może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych?
2. Na terenie gdyńskich leśnych ścieżek rowerowych ustawione są wiaty wypoczynkowe. Podaj ich liczbę i lokalizację.
3. Jakim symbolem i kolorami oznaczone są leśne ścieżki rowerowe na terenie gdyńskich lasów?
Pytania znajdują się na portalu www.gdyniaturystyczna.pl.
Odpowiedzi należy składać do 14 września, do godz. 16.00, w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, Referat Promocji i Turystyki, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, z dopiskiem „Konkurs rowerowy".
Prace powinny zawierać w opisie: imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.
Wyłonienie laureata drogą losowania odbędzie się 22 września w siedzibie Miejskiej Informacji przy ul. 10 Lutego 24.
Data nie jest przypadkowa. Obchodzony będzie wówczas „Światowy dzień bez samochodu". 

ikona