1017 (617) 2011-09-02 - 2011-09-08

Grupa wsparcia

  Środowiskowy Dom Samopomocy  w Gdyni przy ul. Wąsowicza 3 zaprasza rodziny i opiekunów, którym bliski jest los osób cierpiących na różne typy otępień, w tym otępienie alzheimerowskie do uczestniczenia w spotkaniu grupy wsparcia, które odbędzie się dnia 14 września 2011 roku o godzinie 16.30.
Osoby zainteresowane proszone są  o kontakt do dnia 9 września 2011 roku z Mirosławą Cuper, tel. 58 622 36 03. 
 
 

ikona