1017 (617) 2011-09-02 - 2011-09-08

Po pierwszym dzwonku

Gdyńska uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego odbyła się 1 września w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Starodworcowej 36 (w jednej z najmłodszych dzielnic - Fikakowie). W klasie I edukację rozpoczęło tu 107 dzieci, w tym dwa oddziały sześciolatków, a w „zerówce" 69 pięcio i sześciolatków. 
Nowy rok szkolny rozpoczęło w Gdyni 30 tys. uczniów. Około 1030 sześciolatków podjęło edukację w klasach I w placówkach samorządowych i około 60 w niepublicznych. Natomiast aż 674 pięciolatków rozpocznie naukę w „zerówkach" przy szkołach podstawowych.
W ciągu ostatnich dwóch lat przy gdyńskich szkołach podstawowych zbudowano 11 nowych placów zabaw dla najmłodszych uczniów. Podczas mijających wakacji powstały one przy SP nr 20, 23 i 46.
Koszt ich budowy wyniósł ponad 400 tys. zł.
Sukcesem wobec malejącej z roku na rok populacji młodzieży zakończyła się rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych, w których powstała planowana liczba klas.

ikona