1017 (617) 2011-09-02 - 2011-09-08

Podziękowanie

   
W dniu 20 sierpnia 2011 roku, odbył się I Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej Niesłyszących w Gdyni organizowany przez Klub Sportowy Niesłyszących MEWA. Dziękujemy patronom medialnym: internetowemu - Stowarzyszeniu ONSI (Organizacja Niesłyszących i Słabosłyszących Internautów) oraz radiowemu - Radio Gdańsk.  Składamy podziękowania także współorganizatorom: Gdyńskiemu  Stowarzyszeniu Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA i p. prezes Elżbiecie Gurskiej oraz partnerom wspierającym: Fundacji HELIOS i p.  prezesowi  Łukaszowi  Dubieli, Stowarzyszeniu RAZEM i p. prezesowi Wojciechowi Giruckiemu, restauracji Charlie music pub i studiu graficznemu CREATIVY oraz firmie OSHEE Polska. Dziękujemy Marcelinie Rozmus i Łukaszowi Prinzowi, i wszystkim wolontariuszom, którzy sprawowali pieczę nad turniejem. 
 
 

ikona