1017 (617) 2011-09-02 - 2011-09-08

Poszukujemy fotografii Dworca Morskiego

  Muzeum Emigracji szuka archiwalnych fotografii z pożegnań i powitań przy Nabrzeżu Francuskim pod Dworcem Morskim; charakterystycznych zdjęć grup lub osób na tle któregoś z transatlantyków.
Zamierzamy stworzyć galerię takich fotografii. Każda to początek opowieści o losach tych, co wyjechali. Wiele zdjęć robili zawodowcy, oferujący usługi pod Dworcem Morskim. Szukamy także dawnych fotografów i ich zbiorów.
Warto wspomnieć, że projekt Muzeum Emigracji zakłada stworzenie nowoczesnej instytucji, która przy wykorzystaniu współczesnych technik audiowizualnych, umożliwi odwiedzającym aktywne uczestnictwo w emigranckiej narracji, prześledzenie losów rodaków wyjeżdżających i powracających do kraju.
Placówka stawia sobie za cel odpowiedź na pytania, jak, kiedy, dlaczego, dokąd i z jakim skutkiem ruszali mieszkańcy ziem polskich.
Prezentując kompleksową historię polskiej emigracji będzie zarazem swoistym archiwum polskich wychodźców, gromadząc dokumenty, zabytki, badając źródła, notacje audio-video, publikacje, wymianę naukową.
Biuro projektu Muzeum Emigracji, tel. 58 627 45 51; 609 428 568; e-mail: biuro@muzeumemigracji.pl

ikona