1017 (617) 2011-09-02 - 2011-09-08

Regulamin Nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników służby zdrowia

   
Już po raz czternasty Prezydent Miasta Gdyni z okazji Dnia Św. Łukasza  - Patrona Pracowników Służby Zdrowia - uhonoruje Nagrodą Prezydenta Miasta wyróżniających się pracowników gdyńskiej służby zdrowia. Szczegółowe kryteria i zasady przyznawania nagród określa regulamin konkursu zatwierdzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3055/11/VI/O z dnia 23 sierpnia 2011 r.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.gdynia.pl w dziale „Wszystko o Gdyni" w zakładce „Nagrody i wyróżnienia".
Przyznanie nagrody może nastąpić na wniosek :
a/ organów zarządzających w podmiotach leczniczych określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 4,5,8,9 ustawy o działalności leczniczej,
b/ Rady Dzielnicy,
c/ Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej                 i Rodziny Rady Miasta Gdyni.
Wnioski o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Gdyni na rok 2011 dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia należy składać w Wydziale Zdrowia ul. 10 Lutego 24 (V piętro  pok. 503) do dnia 20.09.2011 r. 
 

ikona