1017 (617) 2011-09-02 - 2011-09-08

Specjaliści pomagają przedsiębiorcom

  Dyżury specjalistów w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
TRENER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Grażyna Pawlisz, Fundacja Gospodarcza)
Termin: 7, 14 września 2011 r., godz. 8.00 - 16.00
Zakres konsultacji:
• pisanie biznesplanu - indywidualne konsultacje
• źródła dofinansowania działalności gospodarczej
• doradztwo w zakresie przedsiębiorczości
DORADCA LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO GDYNIA (Fundacja Gospodarcza)
Termin: 21, 28 września 2011 r., godz. 12.00 - 16.00
Zakres konsultacji:
• diagnoza - dobór źródła dotacji unijnej (programu operacyjnego, priorytetu, działania i konkursu) do potrzeb klienta,
• informacja o warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu,
• informacja o trybie i terminach złożenia wniosku o dofinansowanie oraz danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się priorytetem lub działaniem wynikającym z diagnozy
• informacja dotycząca pozadotacyjnych źródeł finansowania dla MŚP (fundusze pożyczkowe
i poręczycielskie, instrumenty finansowe wchodzące w skład inicjatywy JEREMIE)
• informacja dotycząca możliwości odbycia szkoleń finansowanych ze środków unijnych
• wsparcie przedsiębiorców realizujących projekty finansowane ze środków unijnych w przygotowaniu wniosków o płatność - RPO WP oraz PO KL (od I kwartału 2011), w kolejnych miesiącach (II i III kwartał) także PO IG oraz PO IiŚ
DORADCA DS. MIKROFINANSOWANIA (Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.)
Termin: 8, 22 września 2011 r., godz. 8.30 - 15.30
Zakres konsultacji:
• zasady udzielania pożyczek mikro i małym przedsiębiorstwom działającym na terenie woj. pomorskiego, a także osobom pragnącym uruchomić własną działalność gospodarczą, w tym szczególnie osobom bezrobotnym oraz absolwentom szkół wyższych i innych typów szkół
PORADY PRAWNE
Kancelaria Radcy Prawnego Piotra T. Kubika - 2, 9, 16, 23, 30 września 2011, godz. 14.00 - 16.00
Radca Prawny Tomasz Złoch, Kancelaria Radcy Prawnego - 5, 19 września 2011, godz. 9.00 - 12.00
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów „MANAS" s.c. - 5, 12, 19, 26 września 2011, godz. 14.00 - 16.00
Prawnik Barbara Wyderska, Centrum Usług Prawnych - 2, 9, 16 września 2011, godz. 10.00 - 14.00
SPECJALISTA POMORSKIEGO REGIONALNEGO FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH (PRFPK Sp. z o.o.)
Termin: 13, 27 września 2011, godz. 9.00 - 13.00
Zakres konsultacji:
• wsparcie bieżącej działalności i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu woj. pomorskiego poprzez poręczanie kredytów i pożyczek
• informacja o możliwości uzyskania poręczania w ramach Inicjatywy JEREMIE
ZESPÓŁ DS. AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Termin: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00
Zakres konsultacji:
• środki na działalność dla niepełnosprawnych
• środki dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych. 
 

ikona