1017 (617) 2011-09-02 - 2011-09-08

Specjalistyczny sprzęt dla gdyńskiego OREW-u od Rotarian

  Gdyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy przy ul. Opata Hackiego 13 jest dziś prawdopodobnie najnowocześniejszą tego typu placówką w Polsce. Dzięki hojności Klub Rotary Gdynia i jego współpracy z partnerskim klubem Rotary w Poczdamie oraz francuskim dystryktem Rotary International gabinet do hydroterapii w ośrodku został wyposażony w specjalistyczny sprzęt.
Gabinet do hydroterapii wyposażono w wannę ozonową do hydromasażu, specjalistyczny podnośnik i leżankę do zabiegów rehabilitacyjnych. W ramach inwestycji ośrodek otrzymał również specjalny laptop do zajęć edukacyjnych. Koszt całego dwuletniego projektu wyniósł 75 tys. zł.
Nowy, najwyższej jakości sprzęt medyczny umożliwia prowadzenie hydroterapii dla wszystkich podopiecznych bez względu na skalę zaburzeń ruchowych.
Klub Rotary Gdynia wspierał OREW od początku jego istnienia. Pomagał w stworzeniu ośrodka i adaptacji budynku.
OREW powstał w 2002 r. z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy wsparciu Miasta Gdynia, które udostępniło budynek, i innych podmiotów. To dowód skuteczności formuły społecznego działania miasta, które nie ogranicza się jedynie do działań instytucjonalnych, ale polega również na współpracy z partnerami społecznymi.
Ośrodek pomaga niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie dzieciom i młodzieży do 25 roku życia. Najmłodszy z 42 podopiecznych ma 4 lata, a najstarszy - 20. W ośrodku pracuje 35 osób, w tym 30 terapeutów, którzy zapewniają dzienną opiekę, prowadzą zajęcia edukacyjne i rehabilitacyjno-terapeutyczne.
Dla wychowanków ośrodek jest drugim domem. Umożliwia im nie tylko kontakt z rówieśnikami, aktywność, ale także indywidualny tok nauczania i realizowanie obowiązku szkolnego. Placówka posiada specjalistyczne gabinety do hydroterapii i laseroterapii. Ma również własny środek transportu, którym dowozi dzieci na zajęcia.
Klub Rotary Gdynia jest częścią stowarzyszenia Rotary International, które zostało założone w 1905 r. w Chicago. Obecnie w ponad 200 krajach na świecie działa ok. 34 tys. klubów organizacji. Zrzeszają ok. 1,2 mln członków - ludzi biznesu, nauki, przedstawicieli różnych zawodów, którzy wspierają lokalne społeczności, realizując projekty humanitarne, kulturalne i edukacyjne.
Gdyński Klub Rotary powstał w 2001 r. Liczy 26 członków, którzy nie tylko wspomagają OREW, ale także organizują konkurs na Nauczyciela Roku w Gdyni, wspierają uczestników międzynarodowego programu Odyseja Umysłu, realizują projekty stypendialne. Pomagają również w odnawianiu zabytków Orłowa, organizują wymiany młodzieżowe i wspierają działania innych klubów Rotary, zarówno w kraju, jak i za granicą.
Więcej informacji na stronach internetowych: www.rotary.org.pl i www.rotary.gdynia.pl. 
 

ikona