1022 (622) 2011-10-07 - 2011-10-13

9.10.2011 r. - wybory do Sejmu i Senatu RP!

9 października 2011 r. odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów.
Po raz pierwszy w bezpośrednich wyborach do Senatu wygra ten kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów w danym okręgu. Zaś w wyborach do Sejmu, tak jak dotychczas, głosy są liczone w skali kraju i liczy się, ile ważnych głosów oddano na listy danego komitetu. Jeżeli komitet przekroczy 5-procentowy próg, wówczas uczestniczy w podziale mandatów.
Z okręgu gdyńsko-słupskiego do Senatu startuje 6 osób, na listach kandydatów do sejmu jest 188 nazwisk. W naszym mieście jest 196 889 wyborców (stan na 23 września 2011 r.). Głosowanie odbywa się w 121 obwodach wyborczych, w tym 23 przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Warto przypomnieć zasady głosowania:
- w dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych będą otwarte w godzinach od 7.00 do 21.00;
- należy oddać jeden głos na kandydata z jednej listy do Sejmu i jeden na kandydata do Senatu;
- jeżeli głosując na kandydata do Senatu wybierzemy dwie osoby, to głos będzie nieważny;
- w przypadku kandydata do Sejmu, jeżeli postawimy dwa znaki „x" na dwie osoby na tej samej liście, głos będzie ważny, ale będzie zaliczony osobie, która jest wyżej na liście kandydatów;
- jeżeli wyborca się pomyli, nie ma możliwości wydania drugiej karty;
- nowością w tych wyborach są karty do głosowania. Składają się z kilku spiętych ze sobą kart. Każda ma ścięty prawy róg, by wyborcy niedowidzący lub niewidzący wiedzieli, gdzie jest górna część karty.

W Gdyni chęć głosowania przez pełnomocnika zgłosiło 150 osób, 6 zamierza głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a w pięciu obwodowych komisjach wyborczych a 15 osób zagłosuje korespondencyjnie (w tym trzy przy użyciu nakładek Braille'a).
Ponad 1500 pobrało do 4 października zaświadczenie o prawie do głosowania w dowolnym obwodzie wyborczym. Osoby, które chciałyby jeszcze skorzystać z tej możliwości, mają czas do 7 października do godz. 16.00 (wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania odbywa się w Sali Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Gdyni, (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), na stanowiskach 4 i 5). 1200 osób dopisało się do spisu wyborców w Gdyni.
Więcej informacji, w tym nazwiska kandydatów znaleźć można na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/wybory2/7033_.html.

Uwaga komitety wyborcze!
Plakaty, hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione dla celów prowadzenia kampanii wyborczej właściwe komitety wyborcze obowiązane są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.  

Informacja o okręgach wyborczych w Gdyni

ikona