1022 (622) 2011-10-07 - 2011-10-13

Apel forum NORDA

Samorządowcy północnych gmin naszego województwa, którzy 13 września br. powołali do życia Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA, jako najważniejszy priorytet tej inicjatywy uznali kontynuację wspólnych działań na rzecz budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT), a w najbliższym czasie - trwającej kampanii wyborczej do parlamentu - wystosowanie apelu w tej sprawie do wszystkich kandydatów na posłów i senatorów z woj. pomorskiego.
Samorządowcy apelują w piśmie:
„...o publiczne zadeklarowanie - w trakcie kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu - woli wspierania naszych starań - o niezwłoczną budowę Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT) - jako drogi krajowej, niezbędnej dla rozwoju i dobrobytu Pomorza oraz bardzo ważnej dla bezpieczeństwa i płynności ruchu tranzytowego, w tym przede wszystkim z/do portu morskiego w Gdyni...".
Apel ten został wysłany 26 września 2011 r. do wszystkich kandydatów na parlamentarzystów w woj. pomorskim. 

ikona