Wypadek na lotnisku w Babich Dołach. Piknik Lotniczy odwołany. Szczegóły w komunikacie.
1022 (622) 2011-10-07 - 2011-10-13

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 4 lat lat nieuczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola nr 29 przy ul. A. Unruga 53, tel. 58 625 09 67 w dniu 8.10.2011 r. w godz. 9.00 - 14.00 oraz do Przedszkola nr 44 przy ul. Tatarczanej 4, tel. 58 629 30 62 w dniu 22.10.2011 r. w godz. 9.00 - 14.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Program realizowany jest jako wkład własny (wolontariat) stowarzyszenia.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami (psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog) w dniu 19.10.2011 r. w godz. 16.30 - 18.00 do Przedszkola nr 7 w Gdyni, ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44. Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne.
Program realizowany jest jako wkład własny (wolontariat) stowarzyszenia. 

ikona