1022 (622) 2011-10-07 - 2011-10-13

Podziękowania

Zespół Pracy Socjalnej Dąbrowa DOPS 1 w Gdyni składa serdeczne podziękowanie Fundacji DOGTOR, za zorganizowanie cyklu zajęć wolontariuszy wraz z psami terapeutycznymi dla dzieci niepełnosprawnych w okresie lipiec - sierpień 2011. Zespół Pracy Socjalnej Dąbrowa DOPS 1 w Gdyni składa serdeczne podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu we wrześniu br. projektu socjalnego TWÓRCZY RODZIC: Barbarze Kluk i seniorom z Dziennego DPS na ul. Maczka 1 za wykonanie „magicznych pudełek", Bibliotece Publicznej Filia nr 14, ul. Brzechwy 3/5, za pomoc w zorganizowaniu zajęć oraz Agacie Półtorak za przeprowadzenie spotkań. 

ikona