1022 (622) 2011-10-07 - 2011-10-13

Wolontariusze poszukiwani

Fundacja Magis we współpracy z Edukacyjną Kliniką. Poradnią Profilaktyki Uzależnień oraz Centrum Arrupe poszukuje wolontariuszy chcących wziąć udział w realizacji projektu, którego głównym założeniem jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży zagrożonych edukacyjnym i społecznym wykluczeniem. Poszukujemy wolontariuszy (studenci, emerytowani nauczyciele) chętnych do pomocy w nauce dzieciom w wieku 7-15 lat (1 lub 2 soboty w miesiącu po ok. 4 godz.).
Profil wolontariusza: zamiłowanie i umiejętność pracy z dziećmi, kreatywność, odpowiedzialność, chęć rozwijania własnych zainteresowań i umiejętności.
Więcej informacji na stronie: www.fundacjamagis.org.pl lub pod tel. 58 661 65 56, 664 92 52 52.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: ekporadnia@o2.pl. 

ikona