1022 (622) 2011-10-07 - 2011-10-13

Z miłości do miejscowości

„Z miłości do miejscowości - pole kreatywności" to kolejny projekt UE realizowany w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni w ramach programu „Młodzież w działaniu".
Podczas tygodniowego spotkania, które odbyło się w dniach 14 - 21 września 2011 r. w Trójmieście, 8 polskich uczniów pod opieką nauczycieli Marii Małkowskiej, Aleksandry Rosickiej i Jolanty Wdowiak współpracowało z 16 uczniami i 4 nauczycielami ze szkół z Turcji (Izmir) i Niemiec (Lubeka).
Tematem projektu była idea wiosek tematycznych, zmniejszanie się atrakcyjności małych miejscowości; promocja własnego regionu oraz aktywnego i zdrowego stylu życia. W czasie spotkania zastanawiano się, jak można zmienić myślenie mieszkańców o własnej miejscowości w której wg większości nic się nie dzieje i z której należy za wszelką cenę uciec do dużego miasta. Jakie działania należy podjąć, by inni chcieli do niej przyjechać i w jaki sposób ją wyróżnić wśród innych miejscowości? Jak stworzyć markę i logo miejscowości?
Uczestnicy projektu dowiedzieli się, jak w Niemczech, Polsce i Turcji ludzie z małych miejscowości próbują wyróżnić swoją okolicę. Jak zachęcają innych do odwiedzin swojej okolicy. W jaki sposób mówią ciekawie o swym codziennym życiu i miejscowości. Jak angażują do działań okolicznych mieszkańców, zmieniając ich nastawienie „a co ciekawego może być u nas?".
Uczestnicy projektu odwiedzili Szymbark i Hel, co zaowocowało powstaniem programów promujących „nietypowo" ale aktywnie własne okolice.
Młodzież każdego z krajów prowadziła zajęcia, których celem był rozwój kreatywności, przedsiębiorczości oraz komunikowania się w obcym języku. W projekcie duży nacisk położono na gry i zabawy integracyjne oraz poznanie innych kultur poprzez organizację wieczorów narodowych w czasie których wspólnie tańczono, śpiewano, poznając zwyczaje i język przyjaciół. W czasie pikniku międzynarodowego na Helu można było skosztować specjałów każdego z krajów.
W ramach działań projektowych odbyło się także spotkanie w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, dotyczące form pomocy i szkoleń dla osób chcących podjąć własną działalność gospodarczą w UE. Zaprezentowano procedury związane z prowadzeniem własnego biznesu oraz możliwości wsparcia dla osób mających pomysł na własną firmę.
W planach kontynuacja dalszej współpracy szkół. Tym razem spotkanie ma się odbyć w słonecznej Turcji. 

ikona