Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
1022 (622) 2011-10-07 - 2011-10-13

Zapisy do...

Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni, ul. Grabowo 2, zaprasza do :
- pracowni teatralnej - niepowtarzalne i wyjątkowe interpretacje tekstów literackich oraz wystawianie małych form teatralnych to propozycja dla młodzieży zainteresowanej teatrem. Zajęcia teatralne dają możliwość twórczego spędzenia czasu, poznanie różnorodnych technik pracy aktora oraz zdobywaniu nowych doświadczeń. Podczas prób uczestnicy pracują nad ruchem scenicznym, emisją głosu, dykcją i improwizacją. Posługują się rekwizytami i grają w kostiumach, co wzbogaca ich poszukiwania twórcze.
Zajęcia dla młodzieży w wieku 13 - 18 lat pod opieką Hanny Kownackiej odbywają się w poniedziałki i piątki w godz. 17.00 - 19.15 w pracowni teatralnej - sala 14;
- pracowni sztuk plastycznych - historia sztuki - zajęcia adresowane są do miłośników sztuk pięknych, w tym zwłaszcza do uczniów liceów ogólnokształcących, liceów plastycznych i różnego typu szkół artystycznych. Spotkania będą wędrówką po fascynującej krainie sztuki w różnych epokach. Ćwiczenia interpretacji i analizy: malarstwa, rzeźby i architektury przyczynią się do poszerzenia wiedzy o sztuce, rozwijania warsztatu historyka sztuki, co wpłynie korzystnie na zdanie egzaminów maturalnych i testów na architekturę.
Zajęcia dla młodzieży w wieku 15 - 18 lat odbywają się w środy o godz. 17.00 - 18.30. Instruktorem jest Hanna Kownacka.
***
Twórczy Ośrodek pracy z dzieckiem i rodzicami - punkt przedszkolny Mali Odkrywcy zaprasza dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat w godz. 6.00 - 17.00; do klubu dla dzieci (w godz. 17.00 - 22.00), oraz na zajęcia rozwijające i wspierające dziecko i rodzinę.
Tel. 607 310 024 lub e-mail: maliodkrywcy.gdynia@gmail.com, www.maliodkrywcy.home.pl.
***
Placówka Muzyczna Forte zaprasza wszystkich chętnych - dzieci, młodzież, a także dorosłych - na zajęcia nauki gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych - keyboard'ach. W ramach zajęć zainteresowani zdobywają praktyczne umiejętności gry na instrumentach klawiszowych oraz niezbędną do gry wiedzę teoretyczną. Do wyboru zajęcia grupowe (max. 3 osobowe) dwa razy w tygodniu (45 min.) oraz lekcje indywidualne. Materiały do nauki oraz instrumenty w dyspozycji placówki. Lekcje odbywają się w budynku YMCA, ul. Żeromskiego 26 (przy pl. Kaszubskim) sala 11(I piętro).
Tel. 601 65 03 63 lub 58 661 90 17.
***
Pierwsze Prywatne Ognisko Muzyczne w Gdyni zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych na zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych oraz śpiewu solowego (dla dzieci z wadą wymowy śpiew z elementami ćwiczeń logopedycznych). Również zajęcia rytmiczno-umuzykalniające (dla dzieci od lat 3), wokalne oraz wokalno-aktorskie dla młodzieży; emisja głosu dla osób, które pracują głosem i chcą uniknąć chorób gardła. Szczegółowe informacje pod nr tel: 503 114 336; www.ogniskomuzyczne.pl.
***
Gdyńskie Centrum Kształcenia - Zaoczne Ogólnokształcące Licea dla Dorosłych, Gdynia, ul. Morska 192, tel.: 58 663 73 04, tel. kom.: 666 856 410, prowadzi zapisy do wszystkich klas, absolwentów szkół zawodowych, szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
***
ASTAR Centrum Języków Obcych w Gdyni prowadzi zapisy na kursy językowe. Oferuje języki: angielski, niemiecki, norweski, szwedzki, duński, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, turecki, arabski. Kursy dla dorosłych, młodzieży i dzieci na różnych poziomach zaawansowania.
Zapisy telefonicznie pod numerami: 58 661 45 32; 58 661 82 13; 58 555 07 40, mailowo: astar@astar.edu.pl lub osobiście w siedzibie Astar C.J.O. (Gdynia, ul. Władysława IV 54 budynek Szkoły Sportowej). www.astar.edu.pl
***
Muzyczna przygoda malucha - zajęcia muzyczne dla dzieci w grupach wiekowych (2 - 3 lata z udziałem rodziców, 4 - 6 lat) prowadzone są w Wielkim Kacku przy ulicy Ks. Siega 6. W programie zajęć m.in.: zabawy muzyczno - ruchowe, nauka piosenek, samodzielne tworzenie muzyki, zabawy z instrumentami perkusyjnymi, aktywne słuchanie muzyki poważnej. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Zapisy pod nr tel. 607 125 323 lub e - mail: muzyczna.przygoda@gmail.com.
***
Kolegium Miejskie CKU Szkoła Policealna nr 10 dla Dorosłych w Gdyni - Chyloni ul. Raduńska 21 tel./ fax. 58 623 04 52, e - mail: kolegiummiejskie1@wp.pl ogłasza zapisy do 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych - na podbudowie szkół średnich w zawodach: technik rachunkowości, - technik administracji, technik informatyk. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki po południu i w soboty, co 2 tygodnie. Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela sekretariat, czynny od poniedziałku do piątku. Strona internetowa: www.kolegiummiejskie.info.
***
Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni jedyna taka Szkoła dla Dorosłych w Trójmieście, ul. Raduńska 21, tel./fax. 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl zaprasza dorosłych (min. 17 lat) do nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3 - letnim). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (od wtorku do czwartku) dziennie lub wieczorowo oraz w systemie zaocznym piątki/soboty, co dwa tygodnie. Zajęcia także absolwentów szkół zawodowych do podwyższenia kwalifikacji w II Liceum Uzupełniającym (2 - letnim), w którym nauka odbywa się: stacjonarnie (wtorek - środa - czwartek) dziennie/wieczorowo lub zaocznie (piątek/sobota), co dwa tygodnie. Można także uzupełnić naukę - mając ukończony 1-rok, 2-rok liceum.
***
Nowa Akademia w Gdyni zaprasza. Zajęcia będą prowadzone od 17 października 2011 w Gdyńskim Liceum Autorskim STO, ul. Pomorska 39/41. Oferta na stronie: www.nowa-akademia.pl oraz www.pomyslodalnia.pl, tel. 504 066 904.
***
Centrum Nauczania Języka Francuskiego przy Towarzystwie Przyjaźni Polsk o- Francuskiej przyjmuje zapisy na kursy języka francuskiego. Stopnie: początkujący, średni, zaawansowany dla dzieci od lat 6, młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania, przygotowanie do matury, konwersacje.
Zapisy w sekretariacie Towarzystwa i telefonicznie od godz. 16.00 - 19.00, Gdynia, Starowiejska 54/4, tel: 58 621 91 15.
Kontakt pocztą elektroniczną - tppfgdynia@poczta.onet.pl, www.tppfgdynia.pl. 

ikona