1028 (628) 2011-11-25 - 2011-12-01

Badanie zjawiska bezdomności

9 grudnia 2011 r. na terenie całego województwa pomorskiego rozpocznie się już szóste badanie socjodemograficzne osób bezdomnych.
Po raz kolejny koordynowane jest ono przez Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności. W Gdyni w akcję zaangażowanych będzie ok. 50 osób.
Dzięki badaniu będzie można dowiedzieć się, ilu jest bezdomnych na terenie gminy, jak długo są osobami bezdomnymi i jakie są przyczyny ich bezdomności, jaki jest stan ich zdrowia, predyspozycje zawodowe itp., a także zaoferować adekwatną pomoc.
Szczegółowy raport będzie gotowy na początku przyszłego roku.

ikona