Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
1028 (628) 2011-11-25 - 2011-12-01

Beata Wachowiak - Zwara „Człowiekiem bez barier 2011”

Beata Wachowiak-Zwara, Pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych, została „Człowiekiem bez barier 2011", zwyciężając w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Była to już dziewiąta edycja konkursu. Kapitule przewodniczyła prof. Antonina Ostrowska z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Beata Wachowiak-Zwara - z wykształcenia prawnik. Jako dziecko w 1972 r. uległa wypadkowi samochodowemu, w wyniku którego doznała uszkodzenia rdzenia kręgowego. Od 1999 r. pełni funkcję Pełnomocnika Prezydenta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych. Stworzyła kompleksowy program działań „Gdynia bez barier", który nie tylko zapoczątkował systemowe zmiany w mieście, ale również służy przykładem dla innych samorządów w Polsce do podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Dzięki jej działaniom zmienił się sposób postrzegania osoby niepełnosprawnej. Laureatka wyznaczyła również nowe standardy myślenia o polityce społecznej zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim, aby osoby niepełnosprawne stały się integralną częścią społeczeństwa, z respektowaniem wszystkich praw im przysługujących.
Pani Beata współpracuje z wieloma polskimi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się problematyką integracji osób niepełnosprawnych. Organizowała i prowadziła wiele obozów, jest instruktorem techniki jazdy na nartach i pływania.
Za swoją działalność społeczną została odznaczona wieloma nagrodami m.in. przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.
www.niepelnosprawni.pl  

Gala Człowiek bez barier 2011

fot. Piotr Stanisławski ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji

ikona