1028 (628) 2011-11-25 - 2011-12-01

Czas na zmiany dla kobiet

Ognisko ZMCh „Polska YMCA" w Gdyni zaprasza niepracujące mieszkanki Gdyni w wieku co najmniej 50 lat do udziału w rocznym projekcie „Czas na zmiany" dofinansowanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu bezpłatne doradztwo zawodowe, kursy komputerowe ukończone certyfikatem ECDL, kursy zawodowe dobrane do indywidualnych predyspozycji uczestniczek oraz stypendia na czas trwania kursów.
Zainteresowane proszone są o zgłoszenia osobiste do siedziby ZMCh „Polska YMCA" Ognisko w Gdyni przy ul. Żeromskiego 26 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 15.00 w celu wypełnienia druku zgłoszeniowego lub wysłanie wypełnionego druku zgłoszenia mailem (do pobrania na www.czasnazmiany.ymca.pl w sekcji „Do pobrania") na adres gdynia@ymca.pl. Zgłoszenia należy składać do 15 grudnia 2011 r. Do udziału w projekcie zapraszamy również absolwentki uczelni wyższych. W ramach projektu płatne staże zawodowe, kursy komputerowe ukończone certyfikatem ECDL Advanced, stypendia na czas trwania kursu oraz indywidualne zajęcia z trenerem.
Zainteresowane kobiety proszone są o zgłoszenia w formie elektronicznej poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres: rekrutacja@fundacja-fros.pl w terminie do 28 listopada 2011 r. Plik formularza zgłoszeniowego, ogłoszenia oferowanych w ramach stażu stanowisk wraz z numerami referencyjnymi są dostępne na stronie www.czasnazmiany.ymca.pl (w sekcji „Do pobrania") oraz partnera projektu www.fundacja-fros.pl.  

ikona