1028 (628) 2011-11-25 - 2011-12-01

Grant dla ambitnych podróżników

Jesteś młody, masz ambitne plany i podróżujesz? Zgłoś się do konkursu o Nagrodę im. Andrzeja Zawady, który odbędzie się podczas 14. Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów w Gdyni oraz finału 13. edycji nagrody KOLOSY. Impreza odbędzie się w dniach 9 - 11 marca 2012 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej „Gdynia".

Na zwycięzcę czeka 15 tys. zł od Prezydenta Gdyni na realizację wymarzonej wyprawy. Projekty wypraw mogą zgłaszać kandydaci, którzy nie ukończyli 30 lat (dopuszcza się też możliwość zgłoszenia grupowego, jeśli średnia wieku nie przekracza 30 lat). Decydując o tym, komu przyznać Nagrodę, Kapituła bierze pod uwagę zarówno oryginalność i jakość projektu, na realizację którego kandydat zobowiązuje się przeznaczyć grant, jak i wcześniejszy dorobek podróżniczy uczestników konkursu. Wybrani kandydaci zostaną poproszeni o wygłoszenie podczas Kolosów w Gdyni prelekcji o swoim największym dotychczasowym dokonaniu.

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 stycznia 2012 r. pocztą na adres Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.

ikona