1028 (628) 2011-11-25 - 2011-12-01

Konkursy...

Centrum Kultury w Gdyni ogłasza II Pomorski Konkurs Poetycki dla Dzieci i Młodzieży „Piórnik 2011". Konkurs odbędzie się w 3 kategoriach: szkoły podstawowe; szkoły gimnazjalne; szkoły średnie. Należy nadesłać 5 nienagradzanych i niepublikowanych wierszy w 3. egz. każdy na adres: Centrum Kultury, ul. Łowicka 51 81-504 Gdynia
z dopiskiem „Konkurs poetycki - Piórnik 2011". Konkurs jest przeznaczony dla uczniów z woj. pomorskiego. Termin nadsyłania utworów upływa 28.11.2011 r. Karta uczestnika i regulamin do pobrania: http://www.ckgdynia.pl/mod/news/id/345/.
***
Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni, ul.Tatrzańska 40 zaprasza uczniów klas I-III szkół podstawowych na Międzyszkolny Konkurs Piosenki i Poezji Świąteczno - Zimowej, który odbędzie się 16 grudnia 2011 r. o godz. 10.00 na terenie placówki.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły: www.sp26gdynia.pl lub w sekretariacie szkoły, tel.: 58 620 66 64.  

ikona