1028 (628) 2011-11-25 - 2011-12-01

O Marszałku Piłsudskim

Dzięki staraniom Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego Oddziału Pomorskiego w Gdyni oraz wsparciu Miasta ukazała się publikacja „Józef Piłsudski Honorowy Obywatel Gdyni". Książkę, ukazującą związki Marszałka z Gdynią, wydano w nakładzie 1000 sztuk. Egzemplarz kosztuje 20 zł. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na budowę pomnika Marszałka Piłsudskiego przy Urzędzie Miasta Gdyni. Publikację można nabyć w siedzibie Związku Piłsudczyków RP TPJP Oddział Pomorski w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 13/17.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.pilsudski.x.pl. 

ikona