1028 (628) 2011-11-25 - 2011-12-01

Urzędnik na plus II

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni przy ul. Kołłątaja 8 informuje, że od stycznia 2011 roku realizuje projekt „Urzędnik na plus II" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, poprzez zatrudnienie 2 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych. Zatrudnienie 4 nowych pracowników pozwoliło wzmocnić organizacyjne Powiatowy Urząd Pracy.
W roku 2012 kontynuowane będzie dotychczasowe zatrudnienie, umożliwiając tym samym poświęcenie dłuższej ilości czasu i większej uwagi klientowi, jego potrzebom i oczekiwaniom. 

ikona