1035 (635) 2012-01-20 - 2012-01-26

Podziękowania

Dyrektor Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek" oraz rada pedagogiczna i dzieci dziękuje Adamowi Sadło za zorganizowanie i wykonanie remontu sali przedszkolnej.
***
16 grudnia 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni odbył się I Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo - Informatyczny „Myszka Z".
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni oraz organizatorzy konkursu serdecznie dziękują uczniom SP nr 10, SP nr 12, SP nr 17, SP nr 26, SP nr 31, SP nr 37, SP nr 40 za wzięcie udziału w konkursie.
Gratulujemy zwycięzcom, nauczycielom przygotowującym oraz wszystkim uczestnikom konkursu.
***
Zarząd Stowarzyszenia Osób z Wadą Słuchu „CISZA" serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji Wigilii i Dnia Osoby Niepełnosprawnej, Piekarni Piotr Gotowała, Masarni Józef Jarmulewski, terapeutom i rodzicom uczestników WTZ, członkom Stowarzyszenia oraz Pracownikowi Socjalnemu z DOPS nr 1 Joannie Goszczyńskiej.
***
Podziękowania zespołowi wokalno-muzycznemu „Fala'' działającemu przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim oddział w Gdyni, za piękny występ z koncertem kolęd i utworów kaszubskich, który odbył się dnia 11.01.2012 r. Podziękowania od pracowników i mieszkańców Spółdzielni mieszkaniowej „Senior" w Gdyni. 

ikona