1035 (635) 2012-01-20 - 2012-01-26

Wydział Dochodów UM informuje

Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni informuje, że pracownicy Urzędu Miejskiego Gdyni będą roznosić decyzje wymiarowe podatku od nieruchomości na rok 2012.
Dostarczanie decyzji mieszkańcom Gdyni odbywać się będzie:
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 20.00,
- w soboty w godzinach od 10.00 do 16.00.
Każdy z pracowników będzie posiadał aktualną legitymację pracowniczą.
Wpłat podatku od nieruchomości dokonywać można: przelewem bankowym na konto NORDEA Bank Polski S.A. w Gdyni:
36 1440 10 26 0000 0000 0033 4995;
W oddziałach Banku Nordea (bez dodatkowych opłat) na terenie Gdyni:
· ul. 3 Maja 27/31;
· ul. Kielecka 2;
· ul. Kilińskiego 10;
· ul. Starowiejska 41/43;
· pl. Górnośląski 17;
· ul. Gen. Marii Wittekówny 2. 

ikona