1036 (636) 2012-01-27 - 2012-02-02

Bezpłatna pomoc prawna w dzielnicach

Doradcy Biura Porad Obywatelskich pełnią dyżury w siedzibach wybranych rad dzielnic.

W lutym 2012 dyżury prawników odbędą się w następujących miejscach i terminach:

RADA DZIELNICY

DYŻURY PRAWNIKÓW

NAJBLIŻSZY TERMIN

Mały Kack

ul. Halicka 8, 81-506 Gdynia SP nr 13

II czwartek m-ca,

godz. 17.00 - 19.00

9 lutego

Witomino Radiostacja

ul. Narcyzowa6, 81-653 Gdynia

I Akademickie Liceum Ogólnokształcące

IV wtorek m-ca,

godz. 17.00 - 19.00

IV czwartek m-ca,

godz. 17.00 - 19.00

28 lutego

 

23 lutego

Witomino Leśniczówka

ul. II MPS 9, 81-661 Gdynia

Spóldzielnia BAŁTYK

III czwartek m-ca,

godz. 17.00 - 19.00

16 lutego

Pustki Cisowskie Demptowo

ul. Czeremchowa 1, 81-085 Gdynia NZOZ

III środa m-ca,

godz. 12.00 - 15.00

15 lutego

Chwarzno Wiczlino

ul. Jowisza 60, 81-601 Gdynia SP nr 48

II środa m-ca,

godz. 17.00 - 19.00

8 lutego

Grabówek

ul. Grabowo 12, Gdynia SP nr 17

I czwartek m-ca,

godz. 17.00 - 18.00

2 lutego

Oksywie

ul. Godebskiego 8, 81-133 Gdynia SP 33

I wtorek m-ca,

godz. 17.00 - 18.30

7 lutego


Z pomocy doradców Biura Porad Obywatelskich można skorzystać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gdyni przy pl. Konstytucji 5 w pok. 109 (I piętro) w każdy piątek w godz. 10.00 - 13.00. W lutym dyżury odbywać się będą w następujące dni: 3, 10, 17, 24.

Ze względu na dużą ilość osób zainteresowanych wprowadzono system zapisów na poradę w godzinach przyjmowania klientów w sądzie.

Poradnictwo mobilne świadczone jest w ramach projektu „Równi wobec prawa – gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ikona