1037 (637) 2012-02-03 - 2012-02-09

„Gdynia bez barier” po raz trzynasty

Do 20 lutego 2012 można składać wnioski na konkurs „Gdynia bez barier", który ma wspierać pełne i aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu miasta.
„Gdynia bez barier" to część „Programu kompleksowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych", uchwalonego przez Radę Miasta Gdyni w listopadzie 2000 r. Celem konkursu jest wyróżnienie wszystkich instytucji, organizacji i osób prywatnych - autorów pomysłów i udogodnień (już istniejących bądź w fazie projektu), pomagających przełamać stereotypy myślenia o niepełnosprawności. Nagradzane są inicjatywy przyczyniające się do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, utrudniających życie osobom niepełnosprawnym.
Zasady konkursu:
1. Przystępujący do konkursu składa wniosek, który powinien zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę instytucji zgłaszającej,
- tytuł programu i cel,
- propozycję innowacji i rozwiązań,
- kategorię (architektoniczna, społeczna, komunikacyjna, inna).
Wniosek nie powinien przekraczać objętości 5 stron formatu A-4.
2. Wniosek może złożyć osobiście autor pomysłu lub osoba trzecia - typująca autora, obiekt czy program. Wniosek może też nominować Kapituła konkursu.
3. Instytucje i osoby prawne przedstawiają programy już zrealizowane.
Wnioski należy składać w Samodzielnym Referacie do Spraw Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Gdyni - I piętro Urzędu Miasta (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), pok. 114 a, tel. 58 66 88 790, e-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl.
Nagrodami w konkursie są:
- medal Prezydenta Miasta Gdyni „Gdynia bez Barier",
- prawo użytkowania logo „Gdynia bez Barier" na wszystkich obiektach, produktach i korespondencji nagrodzonego,
- obrazy artystów malujących ustami i stopami.
Finał 13. edycji konkursu „Gdynia bez barier" planowany jest na kwiecień 2012 roku.
Dotychczasowych lauretów tej nagrody znaleźć można na stronie internetowej:http://www.gdynia.pl/dla/mieszkancow/gdynia/bez/barier/297_35294.html. 

ikona