1041 (641) 2012-03-02 - 2012-03-08

„Mały procent – wielka sprawa!” - przekaż swój 1%

W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatkowych, dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz działających na rzecz Gdyni i jej mieszkańców organizacji OPP. Obecnie w Gdyni zarejestrowane są 73 organizacje uprawnione do otrzymania należnej części podatku. Należy jednak podkreślić, że na terenie naszego miasta działa ich o wiele więcej. Ich działalność dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to na jaki cel zechcemy przekazać nasz 1% zależy wyłącznie od Nas!
Aby ułatwić Państwu ten wybór począwszy od dzisiejszego wydania „Ratusza" prezentować będziemy listę gdyńskich organizacji wraz z ich krótkim opisem. Dzisiaj pierwszych dziesięć. Pełną listę znajdziecie Państwo na stronie: www.gdynia.pl/1procent.
Uwaga! Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i chcesz przekazać swój 1% podatku, do 30 kwietnia 2012 r. powinieneś złożyć w swoim urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe PIT-37, w którym wykażesz dochody z renty lub emerytury (zgodnie z przesłanym z ZUS drukiem PIT40A/11A). W składanym zeznaniu podatkowym (PIT-37) musisz wypełnić część „H" dotyczącą organizacji, której chcesz przekazać 1% podatku.

1. Fundacja Dobrze Że Jesteś - KRS 0000 234 740 z dopiskiem: Oddział w Trójmieście, al. Dębowa 9/3 53-121 Wrocław , tel. 531 724 333 www.dobrzezejestes.pl
Fundacja Dobrze Że Jesteś powstała w 2005 roku i działa obecnie w 6 miastach w Polsce - w tym na terenie Trójmiasta. Misją Fundacji jest zapewnienie wsparcia psychicznego, społecznego i organizacyjnego, a także pomocy w opiece medycznej pacjentom cierpiącym na choroby nowotworowe oraz ich bliskim. Fundacyjni wolontariusze pomagają chorym przebywającym na oddziale hematologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, wspierając ich swoją obecnością, rozmową, robiąc zakupy, czy dzieląc się książkami oraz poradnikami zawierającymi informacje dotyczące chemioterapii. Kolejne oddziały szpitalne czekają na ich pomoc.

2. Fundacja Dogtor - KRS 0000 145 034, ul. Wolności 1 A 81-324 Gdynia, tel. 692 566 755 www.fundacjadogtor.org
Fundacja Dogtor od 2002 roku zajmuje się szeroko pojętą dogoterapią - edukacją i terapią na rzecz potrzebujących mieszkańców Gdyni i okolic, w szczególności niepełnosprawnych, chorych i niedostosowanych społecznie. Aktywne uczestnictwo w zajęciach specjalnie wyszkolonych psów, korzystnie wpływa na rozwój podopiecznych, którzy wzbogacają swoją wiedzę o otaczającej rzeczywistości, usprawniają różne umiejętności, wzmacniają poczucie własnej wartości, a kontakt z psami korzystnie wpływa na dalsze funkcjonowanie w rodzinie i w społeczeństwie. Wolontariusze fundacji Dogtor to ludzie o wielkich sercach, którzy za swoje bezinteresowne działanie na rzecz dzieci otrzymali w roku 2008 nagrodę „Niestrudzeni" w lokalnej edycji konkursu „Barwy Wolontariatu", a także wyróżnienie w konkursie „Bursztynowego Mieczyka". W 2010 roku zostali uhonorowani tytułem „Sopockiego Wolontariusza Roku 2010", wyróżnieniem Ministra Edukacji Narodowej w konkursie „Bursztynowego Mieczyka" i wyróżnieniem w ogólnopolskim plebiscycie na „Psa Bohatera Roku" dla suczki Morki.

3. Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym Podaruj Uśmiech - KRS 0000 245 254, ul. Płocka 5A 81-535 Gdynia, tel. 58 664 06 42 www.podarujusmiech.org
Przesłaniem działającej od 2005 roku Fundacji jest ratowanie zdrowia i życia dzieci niepełnosprawnych między innymi poprzez sponsorowanie specjalistycznych operacji i leczenia - przeprowadzanych w kraju i za granicą, zakup lekarstw, finansowanie rehabilitacji, zakup aparatów słuchowych, sprzętu rehabilitacyjnego i protez, a także poprzez doraźną pomoc rzeczową i wsparcie w procesie integracji i edukacji. Fundacja „Podaruj Uśmiech" pomaga dzieciom realizować ich marzenia i tym samym przywraca uśmiech na ich twarzach.

4. Fundacja Gdyński Most Nadziei - KRS 0000 262 786, ul. Władysława IV 51 81-384 Gdynia, tel. 58 661 94 56 www.mostnadziei.pl
Fundacja „Gdyński Most Nadziei" działająca od 2006 roku stawia sobie za cel szeroko rozumiane merytoryczne, organizacyjne oraz psychologiczne wspieranie osób chorych onkologicznie oraz ich bliskich, a także świadczenie pomocy prozdrowotnej i profilaktycznej. W ramach wspieranego przez gdyński samorząd projektu „Akademia Walki z Rakiem" Fundacja świadczy wyżej wymienioną pomoc oraz oferuje konsultacje ze specjalistami takimi jak: dietetyk, wizażystka, fizjoterapeuta. Od 2010 r. Fundacja realizuje również kampanię informacyjno-edukacyjną na rzecz profilaktyki raka jądra „Odważni Wygrywają".

5. Fundacja Magis - KRS 0000 231 822, ul. Tatrzańska 35 81-313 Gdynia, tel. 58 661 65 56 www.fundacjamagis.org.pl
Fundacja Magis istnieje od 2005 roku. Jej działalność wynika z troski o wszechstronny rozwój człowieka. Fundacja współpracuje z wieloma instytucjami, organizując m.in.: rekolekcje dla młodzieży szkolnej czy wypoczynek letni dla dzieci z ubogich rodzin. Fundacja wspiera rozwój talentów, prowadząc Zespół Muzyki Średniowiecznej. Od września 2011 roku Fundacja realizuje projekt edukacyjny skierowany szczególnie do dzieci z ubogich rodzin, mających trudności w nauce i niemających możliwości uczestnictwa w dodatkowych zajęciach rozwijających ich talenty.

6. Fundacja Nasza Pomoc - KRS 0000 283 323, ul. Krótka 22/2 80-734 Gdańsk, tel. 58 324 34 82 www.fundacjanaszapomoc.pl
Fundacja Nasza Pomoc z siedzibą w Gdańsku jest organizacją pożytku publicznego, działającą również na rzecz mieszkańców Gdyni. Głównym celem fundacji jest pomoc dzieciom z rodzin patologicznych i dzieciom niepełnosprawnym. Fundacja organizuje wyjazdy terapeutyczne, spotkania integracyjne, zajęcia świetlicowe, wycieczki piesze. Rodziny najuboższe wspiera paczkami żywnościowymi, dzięki współpracy z Bankiem Żywności.

7. Fundacja PATMOS - KRS 0000 207 238, ul. Legionów 67 81-404 Gdynia, tel. 58 662 24 46 www.patmos.org.pl
Głównym celem Fundacji PATMOS jest prowadzenie nieodpłatnej rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rodzin najbardziej potrzebujących. W Centrum Rehabilitacji Fundacji PATMOS niepełnosprawne dzieci i młodzież z mózgowym porażeniem dziecięcym, encefalopatią, zespołem Downa i innymi dysfunkcjami psychoruchowymi mogą korzystać z zabiegów takich jak: masaże, kinezyterapia, fizykoterapia, terapia MOTOMed, terapia EEGBiofeedback oraz uczestniczyć w zajęciach grupowych prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego. Zamierzeniem Fundacji jest objęcie systematyczną i ciągłą rehabilitacją jak największej grupy potrzebujących dzieci.
8. Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci - KRS 0000 296 652, ul. Dębowa 25 80-204 Gdańsk, tel. 694 993 769 www.pomorskiehospicjum.pl
Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci od 2008 roku obejmuje opieką specjalistyczną opieką medyczną, psychologiczną i socjalną nieuleczalnie chore dzieci z terenu województwa pomorskiego w ich własnych domach. Swoje działania rozpoczyna, gdy rodzice i lekarze podejmują decyzję o zakończeniu leczenia w szpitalu. Fundacja umożliwia rodzicom prowadzenie opieki medycznej nad dzieckiem w domu. Celem działania jest zmniejszenie cierpienia i poprawa jakości życia zarówno chorego dziecka, jak i jego rodziny. Znacząca jest również pomoc socjalna, w ramach której rodzinom dostarczana jest m.in. żywność, lekarstwa, odzież i materiały budowlane itp. Co miesiąc pod opieką hospicjum pozostaje od 24 do 30 dzieci. Działalność hospicjum prowadzona jest całodobowo przez 365 dni w roku.

9. Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna „Serce Dzieciom" - KRS 0000 191 557, ul. Nauczycielska 14/10 81-614 Gdynia, tel. 58 624 04 84 www.sercedzieciom.org
Fundacja od ponad 19 lat opiekuje się dziećmi pochodzenia polskiego z wybranych sierocińców w Wilnie i Nowej Wilejce. Dzięki pomocy Fundacji dzieci te spędzają na terenie Trójmiasta łącznie ponad 4 miesiące: w okresie Wielkanocy, wakacji letnich i Świąt Bożego Narodzenia. Między sierotami i ich opiekunami nawiązują się trwałe przyjaźnie. Trzydzieścioro jeden z tych dzieci zostało już adoptowanych przez rodziny z Pomorza, a kolejne trzy adopcje są w toku! Do tej pory opieką Fundacji objętych zostało ponad 4000 dzieci, a dzięki wpływom z odpisu 1% podatku może być ich jeszcze więcej!

10. Fundacja Rozwoju Sztuki Dei Gratia - KRS 0000 073 428, ul. Światowida 48A 81-543 Gdynia, tel. 58 624 87 22 www.deigratia.pl
Fundacja DEI GRATIA jest wyrazem wdzięczności Bogu za Łaskę Czasu Solidarności. Fundacja pomaga młodzieży w rozwoju kulturalnym ucząc malarstwa, rzeźby, historii sztuki i wysyłając uzdolnioną młodzież na plenery i warsztaty do wielkich skarbnic europejskiej kultury. Organizuje konkursy, wystawy i wspiera twórców sztuki. Celem Fundacji jest pomoc młodzieży w zrozumieniu tożsamości własnej kultury, przybliżaniu świata sztuki, rozbudzaniu potrzeb estetycznych, a także działalność edukacyjna z naciskiem na wychowanie patriotyczne i artystyczne w aspekcie Sacrum.

Przekonajmy się, jak łatwo jest pomagać i włączmy się w Kampanię „Mały procent - wielka sprawa!" Zostawmy swój 1% w naszym mieście i przekażmy go gdyńskim organizacjom pozarządowym!
Szczegółowe informacje na stronie www.gdynia.pl/1procent lub pod nr tel. 58 661 35 41.  c.d.n.

ikona