1041 (641) 2012-03-02 - 2012-03-08

Dla kobiet 55+ czas na zmiany

Ognisko ZMCh „Polska YMCA" w Gdyni ogłasza nabór dodatkowy do projektu „Czas na zmiany" dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt ma na celu aktywizację zawodową pań, którym zależy na powrocie na rynek pracy (dla niepracujących mieszkanek Gdyni w wieku 55 - 64 lat).
W ramach projektu zapewnione zostanie bezpłatne doradztwo zawodowe, kursy komputerowe ukończone certyfikatem ECDL, kursy zawodowe dobrane do indywidualnych predyspozycji uczestniczek.
Zainteresowane panie proszone są o zgłoszenia osobiste do siedziby ZMCh „Polska YMCA" Ognisko w Gdyni przy ul. Żeromskiego 26 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 15.00 w celu wypełnienia druku zgłoszeniowego. 

ikona