Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
1041 (641) 2012-03-02 - 2012-03-08

V edycja Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej - zgłoszenia do 31 marca 2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza V edycję ogólnopolskiego konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca. Główna nagroda wynosi 50 tys. zł.
Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna przyznawana jest za najlepszą sztukę przeznaczoną na scenę dramatyczną, napisaną po polsku przez żyjącego autora.
Do konkursu można zgłaszać utwory, które zostały napisane w okresie 12 miesięcy przed terminem nadsyłania prac. Taką zmianę w regulaminie Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej uchwalili radni miasta podczas sesji 22 lutego 2012 r.
Zgłoszenia dokonuje autor sztuki lub osoba przez niego upoważniona, przesyłając jej wydruk w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (zapisaną w formacie doc) na adres: Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza, ul. Bema 26, 81-381 Gdynia z dopiskiem: GDYŃSKA NAGRODA DRAMATURGICZNA.
Warunkiem dopuszczenia utworu do konkursu jest dołączenie własnoręcznie podpisanego przez autora zgłoszenia. Jego wzór oraz regulamin konkursu znajdują się na stronach internetowych: www.teatrgombrowicza.art.pl oraz www.gnd.art.pl.
Finał konkursu odbędzie się w listopadzie 2012 roku podczas VII Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.
Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: info@teatrgombrowicza.art.pl, produkcja@teatrgombrowicza.art.pl. 

ikona