Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1043 (643) 2012-03-16 - 2012-03-22

„Mały procent – wielka sprawa!” - przekaż swój 1%

W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatkowych, dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz działających na rzecz Gdyni i jej mieszkańców organizacji OPP. Obecnie w Gdyni zarejestrowane są 73 organizacje uprawnione do otrzymania należnej części podatku. Należy jednak podkreślić, że na terenie naszego miasta działa ich o wiele więcej. Ich działalność dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to na jaki cel zechcemy przekazać nasz 1% zależy wyłącznie od nas! Aby ułatwić Państwu ten wybór w „Ratusza" prezentujemy listę gdyńskich organizacji wraz z ich krótkim opisem.
Dzisiaj trzecia dziesiątka. Pełną listę znajdziecie Państwo na stronie: www.gdynia.pl/1procent.
Uwaga! Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i chcesz przekazać swój 1% podatku, do 30 kwietnia 2012 r. powinieneś złożyć w swoim urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe PIT-37, w którym wykażesz dochody z renty lub emerytury (zgodnie z przesłanym z ZUS drukiem PIT40A/11A). W składanym zeznaniu podatkowym (PIT-37) musisz wypełnić część „H" dotyczącą organizacji, której chcesz przekazać 1% podatku.


21. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, KRS 0000 114 618, ul. Czechosłowacka 3 lok. 407, 81-989 Gdynia, tel. 58 660 81 96.
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego skupia osoby chore na SM, ich rodziny i przyjaciół. Prowadzi szeroko rozumianą rehabilitację osób dotkniętych tą chorobą: od ćwiczeń indywidualnych, grupowych, w basenie, poprzez organizację różnego rodzaju imprez integracyjnych, pomoc psychologiczną, logopedyczną, pielęgniarską itp. Towarzystwo zapewnia swoim członkom wizyty domowe lekarzy specjalistów. Podczas spotkań i wykładów tematycznych daje wskazówki jak żyć i radzić sobie w trudnych sytuacjach dnia codziennego.
22. Pomorski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców, KRS 0000088401, ul. Nowowiczlińska 1A, 81-577 Gdynia, tel. 609 609 441, www.otpzk.gdansk.pl
Związek powstał w 1930 roku i od tego czasu zrzesza polskich radioamatorów. Organizuje obozy szkoleniowe w sportach obronnych dla dzieci i młodzieży, wspiera budowę infrastruktury sieci radiowej, która jest szczególnie ważna dla zapewnienia alternatywnej sieci łączności na wypadek sytuacji kryzysowej. Krótkofalarstwo, obok innych sportów i zainteresowań, to sposób na aktywne życie.

23. Polski Czerwony Krzyż - Gdyńskie Krwiodawstwo, KRS 0000225587, tel. 698 223 187 www.hdkgdynia.x.pl.
Polski Czerwony Krzyż zajmuje się m.in. propagowaniem idei honorowego oddawania krwi i szpiku wśród społeczeństwa, a szczególnie wśród uczniów i studentów, organizowaniem zbiorowych i ambulansowych akcji poboru krwi. Obecnie w Gdyni jest ok. 1500 dawców, którzy rocznie oddają ok. 3000 litrów krwi. Pod względem ilości oddawanej krwi Gdynia od szeregu lat jest rejonem wiodącym w województwie pomorskim.

24. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni, KRS, 0000093655, ul. Harcerska 4 81 - 425 Gdynia, tel. 58 622 07 48, www.psouugdynia.org.pl.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni prowadzi szeroką działalność na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin. Stowarzyszenie oferuje wszechstronną pomoc w zakresie wczesnej, wielospecjalistycznej diagnozy, rehabilitacji ruchowej, terapii psychologiczno-pedagogicznej oraz stymulacji rozwoju mowy. Działania organizacji obejmują również rehabilitację społeczną poprzez teatr, który umożliwia niepełnosprawnym aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym oraz trening zawodowy przygotowujący do wejścia na otwarty rynek pracy. Poprzez swoją działalność Stowarzyszenie realizuje hasło: „Otwórzmy przed nimi życie".
25. Pomorski Koci Dom Tymczasowy - Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - VIVA!, KRS 0000135274 z dopiskiem PKDT, ul. Kawęczyńska 16, lok. 42a 03-772 Warszawa, www.pkdt.pl.
Pomorski Koci Dom tworzy niewielka grupa wolontariuszy działających na terenie Trójmiasta i okolic. Kochają koty i nie umieją bezczynnie patrzeć jak naszym braciom mniejszym dzieje się krzywda. Zdają sobie sprawę, że świata nie uratują, ale ratując jednego kota zmieniają jego cały świat. Leczą, dokarmiają i przede wszystkim sterylizują setki kotów rocznie (m.in. z byłej Stoczni Gdynia S.A.). Około 150 kotów przebywa stale w kilkunastu domach tymczasowych, czekając na kochających opiekunów.

26. Stowarzyszenie Alter Ego, KRS 0000138731, ul. Leszczynki 153 81-200 Gdynia, tel. 58 713 57 44, www.schronisko-gdynia.org.pl.
Stowarzyszenie Alter Ego, które prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Osób i Rodzin w Gdyni, powstało w 2002 roku i od samego początku pomaga osobom wykluczonym społecznie, bezdomnym, ubogim, wspiera matki samotnie wychowujące dzieci, osoby uzależnione oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji. Przy dużym zaangażowaniu wolontariuszy, praktykantów i samych podopiecznych organizuje zajęcia dla dzieci, półkolonie, kółka zainteresowań oraz imprezy okolicznościowe, a swoim podopiecznym oferuje stałą pomoc socjalną, psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną i medyczną.

27. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich, KRS 0000054156, ul. Morska 9-9A, 81-323 Gdynia, tel. 508 681 805, www.amazonki.trojmiasto.pl.
Stowarzyszanie Amazonek Gdyńskich powstało w 1998 roku. Zrzesza kobiety dotknięte chorobą nowotworową. W Stowarzyszeniu wyznawana jest zasada, że życie jest cudem i radość przynosi każdy dzień. Działalność statutowa obejmuje przede wszystkim ochronę zdrowia kobiet chorujących na raka piersi oraz wspieranie kobiet, które tę chorobę już pokonały. Głównym celem działalności jest samopomoc, wsparcie członkiń oraz kobiet bezpośrednio po zabiegu chirurgicznym. Powyższe cele realizowane są poprzez organizację zajęć rehabilitacyjnych, spotkań informacyjnych oraz różnego rodzaju aktywności towarzyskie.

28. Stowarzyszenie „Chrystus dla Narodów - Polska", KRS 0000007534, ul. Falista 10, 81-331 Gdynia, tel. 58 620 01 84, www.chdn.org.
Stowarzyszenie Chrystus dla Narodów - Polska jest chrześcijańską organizacją charytatywną. Swoją działalnością obejmuje m.in. pomoc chorym dzieciom pozostającym pod opieką szpitali i współpracę ze świetlicami dla dzieci z patologicznych rodzin. Wyżej wymienione placówki stara się wspomagać książkami i zabawkami, a także organizując w nich występy i warsztaty artystyczne. Wolontariusze pomagają także w ośrodkach dla bezdomnych. Stowarzyszenie prowadzi ponadto międzynarodową szkołę biblijną oraz chór gospel. Poprzez swoje działania stara się wspierać ideę integracji osób z różnych wyznań i narodowości wśród dzieci i młodzieży oraz inspirować młodych ludzi poprzez sztukę, w ten sposób zapobiegając szerzeniu się patologii społecznych.

29. Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni, KRS 0000044542, ul. Armii Krajowej 26, 81-372 Gdynia, tel. 58 661 55 52, www.hospicjum.gdynia.pl.
Celem hospicjum jest zapewnienie godnych warunków życia w terminalnej fazie choroby poprzez leczenie objawowe, pielęgnację oraz towarzyszenie choremu i jego rodzinie w trudnej drodze cierpienia, jaką przechodzą. Dzięki pracy lekarzy, pielęgniarek, psychologów i wolontariuszy podopieczni hospicjum otrzymują opiekę medyczną, duchową i psychologiczną. Również bliscy chorych otrzymują wsparcie psychologiczne. Opieka hospicyjna jest bezpłatna! W bieżącym roku Stowarzyszenie wraz z gminą Gdynia, rozpocznie budowę pierwszego na Pomorzu stacjonarnego hospicjum dla dzieci.

30. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, KRS 0000053057, ul. Legionów 126, 81- 472 Gdynia, tel. 58 624 98 72, www.skef.pl.
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni powstało w 1997 roku. SKEF prowadzi bezpłatne poradnictwo finansowe, prawne i konsumenckie w Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Białej Podlaskiej oraz Wejherowie. Ponadto, Stowarzyszenie realizuje projekty z zakresu edukacji finansowej m.in. „Pomóż oszczędzać rodzinie", „Moje pierwsze pieniądze", „Edukacja na wesoło" czy „Jak spłacać, żeby nie płakać". Ze środków pieniężnych otrzymanych z odpisu 1% podatku oraz wpłat i darowizn organizacja realizuje projekt „Fundusz Stypendialny". Jest on skierowany do studentów zajmujących się problemami finansów, sferą informacji, a także do przyszłych ekonomistów, prawników, przedsiębiorców i dziennikarzy, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, legitymują się działalnością na polu naukowym lub działalnością charytatywną i posiadają w tym zakresie udokumentowane osiągnięcia.

Przekonajmy się jak łatwo jest pomagać i włączmy się w Kampanię „Mały procent - wielka sprawa!". Zostawmy swój 1% w naszym mieście i przekażmy go gdyńskim organizacjom pozarządowym!
Szczegółowe informacje na stronie: www.gdynia.pl/1procent lub pod nr tel. 58 661 35 41. c.d.n

ikona