Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1044 (644) 2012-03-23 - 2012-03-29

„Mały procent – wielka sprawa!” - przekaż swój 1%

W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatkowych, dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2011 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku dla działających na rzecz Gdyni i jej mieszkańców organizacji OPP.
Obecnie w Gdyni zarejestrowane są 73 organizacje uprawnione do otrzymania należnej części podatku. Należy jednak podkreślić, że na terenie naszego miasta działa ich o wiele więcej. Ich działalność dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to na jaki cel zechcemy przekazać nasz 1% zależy wyłącznie od nas! Aby ułatwić Państwu ten wybór prezentujemy kolejne 9 organizacji. Pełna ich lista na stronie: www.gdynia.pl/1procent
Uwaga! Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i chcesz przekazać swój 1% podatku, do 30 kwietnia 2012 r. powinieneś złożyć w swoim urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe PIT-37, w którym wykażesz dochody z renty lub emerytury (zgodnie z przesłanym z ZUS drukiem PIT40A/11A). W składanym zeznaniu podatkowym (PIT-37) musisz wypełnić część „H" dotyczącą organizacji, której chcesz przekazać 1% podatku.

31. Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana Oraz Inne Zespoły Uwarunkowane Genetycznie „Pomóżmy Naszym Dzieciom", KRS 0000047797, ul. Świętojańska 49/17, 81-391 Gdynia, tel. 601 286 245, www.marfan.pl.
Stowarzyszenie Marfan Polska od 16 lat pomaga dzieciom z rodzin o rzadkim schorzeniu genetycznym dotyczącym wzroku, serca i kręgosłupa (Zespół Marfana). Organizuje rehabilitację wyjazdową, szkolenia opiekunów i rehabilitantów. Członkowie Stowarzyszenia pomagają sobie w codziennych zmaganiach, przyjaźnią się, odwiedzają w szpitalach, dbają o edukację swoich podopiecznych. Środki finansowe przeznaczane są na pomoc rodzinom, których dzieci poddawane są operacji serca lub wzroku albo na konieczną rehabilitację;

32. Stowarzyszenie Osób Chorych Na Chorobę Parkinsona i Ich Rodzin z siedzibą w Gdyni, KRS 0000221902 z dopiskiem STOWARZYSZENIE GDYŃSKIE, ul. Sienkiewicza 36/3, 81-374 Gdynia, tel. 58 621 65 79, www.parkinsonfundacja.pl.
Stowarzyszenie działa na terenie województwa pomorskiego od 1998 roku a w Gdyni od roku 2002. Organizacja oferuje pomoc nieodpłatnie, a wszystkie jej działania finansowane są przez ludzi dobrej woli. Głównym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom dotkniętym chorobą Parkinsona oraz ich rodzinom. W ramach swoich działań stara się zapewnić podopiecznym dostęp do niezbędnej rehabilitacji, kontakt z lekarzem specjalistą, psychologiem oraz logopedą. W swoich działaniach dąży także do popularyzacji wiedzy na temat choroby Parkinsona wśród jak najszerszego grona;

33. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST", KRS: 0000106033, ul. Orłowska 70, 81 - 542 Gdynia, tel. 509 073 743, www.pomost.pomorskie.pl.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST" powstało w kwietniu 2002 roku w Gdyni z inicjatywy rodziców, aby wspierać rozwój i funkcjonowanie społeczne dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, pomagać ich rodzinom oraz kształtować postawy zrozumienia i akceptacji dla ich problemów. Organizacja zajmuje się w szczególności pomocą dzieciom z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), pomaga też dzieciom, u których nadpobudliwość towarzyszy innym zaburzeniom (np. zespołowi Aspergera, zespołowi Tourette'a, zaburzeniom zachowania). Swoimi działaniami stowarzyszenie obejmuje nie tylko Gdynię, ale całe województwo pomorskie;

34. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, KRS 0000102130 Centrum Integracja w Gdyni, ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia, tel. 58 660 28 38 www.integracja.org.
Stowarzyszenie zapewnia bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe wsparcie na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnością oraz dla pracodawców chcących zatrudnić niepełnosprawnych pracowników. Centrum świadczy usługi z zakresu doradztwa zawodowego, udziela porad socjalno-prawnych, ekonomicznych i psychologicznych, przeprowadza specjalistyczne szkolenia, przygotowuje także zainteresowane osoby do otwarcia i prowadzenia własnej firmy. Stowarzyszenie realizuje wiele projektów m.in. „Projekt - Kobieta", szkolenia „Bezpiecznie nad wodą, czyli gdzie możemy się kąpać oraz jak udzielić pierwszej pomocy" oraz koordynuje konkurs „Polska bez barier". W Centrum dostępne są bezpłatne publikacje specjalistyczne oraz bezpłatny magazyn „Integracja" - największe w Polsce pismo podejmujące tematykę niepełnosprawności;

35. Stowarzyszenie Sympatyków Szóstki, KRS 0000 327 988, ul. Kopernika 34, 81-424 Gdynia, tel. 58 622 22 33, www.vilo.org.
Stowarzyszenie powstało w 2009 roku. Jego celem jest działalność na rzecz VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni, jego uczniów, ich rodziców, nauczycieli i absolwentów. W ramach swoich działań Stowarzyszenie udziela wszechstronnej pomocy szkole w realizacji jej zadań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych. Wspiera także inicjatywy uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów w zakresie nauki, kultury, sztuki, sportu, turystyki oraz dbałości o zdrowie i środowisko. Stowarzyszenie podejmuje działania mające na celu unowocześnienie bazy szkoły a także w rozwoju zainteresowań, zdolności i talentów jej uczniów;

36. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Gdyni, KRS 0000 216 162, ul. Warszawska 45, 81-309 Gdynia, tel. 58 620 14 60, www.tpdgdynia.republika.pl.
Towarzystwo działa w trosce o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo i godność. Prowadzi Klub Młodzieżowy, pomagając w zagospodarowaniu wolnego czasu, rozwiązywaniu problemów czy pomocy w nauce. Organizuje kolonie letnie o profilach: sportowym, wypoczynkowym i zdrowotnym;

37. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko", KRS 0000 079 779, ul. Reduta Wyskok 9, 80-741 Gdańsk, tel. 58 305 46 97, www.mrowisko.org.pl.
Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko" działa od 1993 roku, a jego głównym celem jest pomoc dzieciom i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Towarzystwo oferuje specjalistyczną pomoc osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem i ich rodzinom, prowadzi świetlice i ośrodki socjoterapeutyczne, edukuje uczniów w szkołach, dociera z ofertą profilaktyczną bezpośrednio do młodzieży, prowadzi terapię zarówno w stacjonarnym ośrodku, jak i przez Internet. Ważnym elementem działań „Mrowiska" są także propozycje adresowane do osób pracujących na co dzień z młodzieżą - m.in. specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, policjantów i kuratorów. Towarzystwo oferuje również pomoc w tworzeniu Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom;

38. Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział Gdyński, KRS 0000 018 943, ul. J. Słowackiego 44/7, 81-392 Gdynia, tel. 501 047 192, www.kaszubi.pl/o/gdynia.
Celem działania Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego jest rozbudzenie szerokiej inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju kulturowego, społecznego i gospodarczego Kaszub, Kociewia i całego Pomorza. Powyższe cele ZK-P osiąga poprzez rozwijanie i nauczanie języka kaszubskiego, inicjowanie i organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów, sesji i sympozjów oraz prowadzenie działalności wydawniczej. Jest także organizatorem imprez, festynów, pokazów, konkursów, promocji książek, wystaw popularyzujących kaszubsko-pomorską kulturę. Gdyński oddział ZK-P organizuje działalność Ośrodka Kultury Kaszubsko-Pomorskiej, wydaje czasopismo „Gdińskô Klëka", patronuje konkursom „Rodno mòwa" oraz „Kaszëbsczé spiéwë". Raz w roku przyznaje medal „Srebrna Tabakiera Abrahama" osobom oraz instytucjom szczególnie zasłużonym dla regionu;

39. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - Obwód Gdyński, KRS 0000 057 720. W części informacyjnej w polu: cel szczegółowy: kod jednostki POM020, ul. Małokacka 27/2, 81-654 Gdynia, tel. 506 272 580 www.gdynia.zhr.pl.
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej powstał w 1989 roku. Obecnie na terenie Gdyni działa ponad 30 jednostek skupiających ponad 500 osób. Celem Związku jest wychowanie młodego człowieka metodą harcerską w oparciu o treść Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Metoda ta opiera się na dobrowolności i kontakcie z przyrodą. Drużyny ZHR na co dzień współpracują z lokalną społecznością, parafiami, szkołami, próbując docierać do tych dzieci, dla których harcerstwo będzie pomocą i wsparciem, szansą na aktywne i pożyteczne spędzenie wolnego czasu, kształtowaniem charakteru i przygotowaniem do dorosłego życia. Poza uczestnictwem w cotygodniowych zbiórkach, harcerze jeżdżą na biwaki, rajdy i zloty, zimą - na zimowiska, a latem uczestniczą w obozach letnich pod namiotami, koloniach zuchowych lub obozach wędrownych.

Przekonajmy się jak łatwo jest pomagać i włączmy się w Kampanię „Mały procent - wielka sprawa!" Zostawmy swój 1% w naszym mieście i przekażmy go gdyńskim organizacjom pozarządowym!
Szczegółowe informacje na stronie www.gdynia.pl/1procent lub pod nr tel. 58 661 35 41.
 c.d.n.

ikona