1049 (649) 2012-04-27 - 2012-05-10

„Czas na zmiany” dla kobiet

ZMCh „Polska YMCA" w Gdyni ogłasza nabór dodatkowy do projektu „Czas na zmiany" dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu aktywizację zawodową Pań, którym zależy na powrocie na rynek pracy.
Do udziału zaproszone są niepracujące mieszkanki Gdyni w wieku 50 - 64 lat.
W ramach projektu zapewniamy bezpłatne doradztwo zawodowe, kursy komputerowe ukończone certyfikatem ECDL, kursy zawodowe dobrane do indywidualnych predyspozycji uczestniczek.
Zainteresowane Panie proszone są o zgłoszenia osobiste do siedziby ZMCh „Polska YMCA" w Gdyni przy ul. Żeromskiego 26 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 15.00 w celu wypełnienia druku zgłoszeniowego. 

ikona