1064 (664) 2012-08-24 - 2012-08-30

Gdyński magistrat potwierdza profil zaufany…

Gdyński magistrat jako jeden z pierwszych urzędów w Polsce potwierdza profil zaufany ePUAP, który stanowi alternatywę dla podpisu elektronicznego. Dzięki niemu wiele spraw urzędowych można załatwić drogą elektroniczną - bez wychodzenia z domu, o każdej porze.

Aby uzyskać profil zaufany, należy założyć konto na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): http://www.epuap.gov.pl/, a następnie wypełnić i wysłać wniosek. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie tożsamości w instytucji pełniącej rolę punktu potwierdzającego (urzędy wojewódzkie, oddziały ZUS, urzędy skarbowe, konsulaty) - niezależnie od miejsca zameldowania. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie dowodu osobistego, konto założone na portalu zyskuje status profilu zaufanego. Usługa świadczona jest bezpłatnie i od ręki.

W gdyńskim magistracie profil zaufany można potwierdzić w:
- Wydziale Spraw Obywatelskich, Referacie Ewidencji Ludności i Meldunków (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, półpiętro, pokój 60, stanowisko nr 35) - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, a także w soboty w godz. 8.00 - 14.00;
- Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Wydziale Polityki Gospodarczej i Nieruchomości (ul. 10 Lutego 24, pokój nr 05) - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Od początku sierpnia z tej możliwości skorzystało kilkanaście osób.
Urząd Miasta Gdyni udostępnia skrzynkę elektroniczną, na którą można składać wnioski podpisane profilem zaufanym. Jest to możliwe przy załatwianiu spraw, które nie wymagają przedkładania wniosków wraz z oryginalnymi załącznikami lub które zgodnie z prawem muszą zostać skierowane do urzędu na wniosku określonym w rozporządzeniu. Informacja o sposobie i wymaganiach dotyczących doręczania dokumentów elektronicznych, niezbędnych do ich odebrania przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu, znajdują się na stronie: http://www.gdynia.pl/bip/sprawy/do/zalatwienia.

Więcej informacji o profilu zaufanym ePUAP: http://www.epuap.gov.pl/. 

ikona