1067 (667) 2012-09-14 - 2012-09-20

Ważne dla pracodawców i osób niepełnosprawnych

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza pracodawców i osoby niepełnosprawne do skorzystania z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pracodawco, jeżeli twoja firma istnieje minimum rok kalendarzowy, jesteś w dobrej kondycji finansowej, masz perspektywy rozwoju i planujesz stworzyć dodatkowe stanowiska pracy, przystosuj je dla osób niepełnosprawnych. Tworząc miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej możesz ubiegać się o zwrot kosztów:
- wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej do wysokości piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.
Osoby niepełnosprawne, które czują się na siłach, chcą być czynne zawodowo i dysponują pomysłami na stworzenie stanowiska pracy dla siebie, mogą ubiegać się o:
- środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej do wysokości piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.
Szczegółowe informacje oraz druki wniosków można uzyskać w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ulicy 10 Lutego 24, pokój 08, tel. 58 668 20 22, a także na stronie internetowej: www.gdynia.pl, www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl. 

ikona