1067 (667) 2012-09-14 - 2012-09-20

Zaproszenie dla wolontariuszy

Centrum Współpracy Młodzieży poszukuje wolontariuszy (20 osób, w tym połowę stanowić mają osoby niepełnosprawne motorycznie bądź sensorycznie) do udziału w projekcie „Gdynia dla wszystkich". Wolontariusze w grupach odbędą spacery na Grabówku, tak by ocenić dostępność dzielnicy dla osób niepełnosprawnych. Następnie przygotują dokumentację i sprawozdania, a ponadto wspólnie opracują propozycje rozwiązań, które ich zdaniem przyczynią się do poprawy sytuacji gdyńskiej przestrzeni publicznej.
Udział w projekcie będzie wymagał zaangażowania nie więcej niż 18 godzin pracy w terenie. Wolontariusze nie ponoszą żadnych kosztów.
Osoby, które zainteresowane są udziałem w projekcie (powyżej 15 roku życia) powinny przesłać swoje CV wraz z listem motywacyjnym do Centrum Współpracy Młodzieży: faxem 58 660 64 45) lub e-mailem - sonia@cwm.org.pl bądź dostarcz dokumenty osobiście do siedziby organizacji ul. Komandorska 42/4, Gdynia do 7 października 2012 r.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu „Gdynia dla wszystkich" znajdują się na stronie organizatora Centrum Współpracy Młodzieży: www.cwm.org.pl. Osoba kontaktowa - Sonia Zając - sonia@cwm.org.pl, tel. 58 620 24 80.
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

ikona