1068 (668) 2012-09-21 - 2012-09-27

Duże pieniądze dla Muzeum Emigracji w Gdyni

Za dwa lata w zabytkowym budynku Dworca Morskiego w Gdyni zostanie otwarte Muzeum Emigracji.

Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej. Umowa o udzielenie pożyczki ze środków europejskich - w ramach inicjatywy JESSICA - podpisana została przez Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusza Daniluka i Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka.

Uroczystość z udziałem Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, władz wojewódzkich i samorządowych odbyła się 14 września 2012 r. w gmachu Dworca Morskiego przy ul. Polskiej 1 w Gdyni.
Muzeum Emigracji w Gdyni to jedyne miejsce w kraju, które ukaże historię emigracji z ziem polskich. Gdynia, jak żadne inne miejsce w Polsce predysponowana jest do gromadzenia i popularyzowania wiedzy o emigracji. To właśnie stąd, z Dworca Morskiego w Gdyni, tysiące ludzi, w poszukiwaniu wolności, marzeń i lepszego życia, ruszało w podróż do nowego kraju. W budynku dawnego dworca, który od 1933 r. przez ponad pół wieku służył za centrum polskiego wychodźstwa, powstanie nowoczesna placówka muzealna, będąca jednocześnie ośrodkiem szeroko pojętego przemysłu kulturalnego.

Przystosowanie tego zabytkowego obiektu do nowych funkcji związane jest z wykonaniem kompleksowych prac budowlano-remontowych, konserwatorskich i adaptacyjnych. Projekt zakłada również zakup wyposażenia (m.in. mebli i urządzeń, sprzętu sieciowego i komputerowego, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego) i instalacji systemu monitoringu. 

Muzeum Emigracji w Gdyni - podpisanie umowy Fot. Dorota Nelke


Fot. Dorota Nelke 

ikona